กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน'มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566'

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน’มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566′ พระราชทานรางวัลให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่ค้นคว้านวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

11 ส.ค.2566 – เวลา 9.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหารวช. และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลถ้วยรางวัลให้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลประเภท Platinum Award จำนวน 2 รางวัล และพระราชทานเกียรติบัตร ให้แก่นักวิจัยศักยภาพสูง ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. และเมธีวิจัยอาวุโส วช. จำนวน 18 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่ได้ค้นคว้าวิจัย และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตร นิทรรศเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวนกว่า 1,000 ผลงาน จาก กว่า 200 หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ที่นำมาจัดแสดงในปีนี้ อาทิ ผลงาน การพิสูจน์แหล่งกำเนิดอัญมณีทับทิม โดยใช้เอกลักษณ์ทางเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับของไทย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ผลงาน “อภิวัฒน์มรดกไทย” จาก ธัชชา – วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ผลงาน “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นิทรรศการไฮไลท์“เกษียณมีดี” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โซนงานวิจัยขายได้ โซน RUN ผลงานจากเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โซน Research Festival นิทรรศการหนุนเศรษฐกิจชุมชน Power RI for Community Economy ฯลฯ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 นอกจากจะเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นเวทีให้เยาวชนไทย ได้นำเสนอผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาผลงานให้ก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 

การจัดงานปีนี้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมนำเสนอผลงานกว่า 1,000 ผลงาน ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บันทึก นึกอร่อย' สืบทอดตำรับอาหารวังของต้นเครื่อง ร.9

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของ ดร.สุเมธ ตันติเวช

สวนอากาศสะอาดเคลื่อนที่ นวัตกรรมลดฝุ่นพิษ

ในวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เป็นภัยต่อสุขภาพ ประชาชนจะได้รับคำเตือนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม แต่ถ้าขั้นวิกฤตระดับสีแดงให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยง  จากปัญหาฝุ่นพิษจุดประกายให้เกิดโครงการ

อว.หนุนสถาบันการศึกษาชายแดนใต้ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาปากท้อง

‘คารม’ เผย รัฐบาล โดย อว. หนุนเสริมภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาปากท้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

7 พ.ย.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)