โคม่า!เปิดสภาแค่25นาทีล่ม

สภาอาการโคม่า! อายุสั้นไม่ถึง 20 นาทีล่มระเนระนาด วิปรัฐบาลออกตัวแจงยิบกัญชาชนวนร้อนกระเด็นสมัยนี้ อ้าง "ภท." ยอมรับความจริงไปไม่ถึงฝัน ด้าน "ชวน" ผ่าทางตัน นัดประชุมวาระพิเศษ ฮึ่ม! ช่วยกันดัน กม.สำคัญของชาติให้ผ่านก่อนยุบสภา "วิษณุ" ชี้เปรี้ยงล่มด้วยความตั้งใจ แต่ยังทำงานได้  เพื่อไทยตัวสั่นบอก "บิ๊กตู่" รอจังหวะยุบสภาเมื่อได้ประโยชน์

เมื่อวันพุธ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ลาออกจาก ส.ส. เช่นเดียวกันนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง ได้แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ทำให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.นั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จำนวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้จนถึงปัจจุบันคือ 432 คน

จากนั้น เวลา 10.45 น. ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ..... วาระ 2 มาตรา 11 ต่อจากการประชุมเมื่อคราวที่แล้วที่สภาล่ม โดยนายสุชาติได้สั่งให้ลงมติทันที เนื่องจากได้มีการอภิปรายครบไปแล้วตั้งแต่คราวก่อน แต่ปรากฏว่าเมื่อกดออดเพื่อเช็กองค์ประชุมก่อนลงมติ ก็ต้องใช้เวลาถึง 20 นาทีกว่าองค์ประชุมจะครบ

ต่อมานายสุชาติดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติมาตราดังกล่าว และประกาศผลการลงมติว่า มีจำนวนผู้ลงมติ 203 คน แบ่งเป็นเห็นด้วย 174 ไม่เห็นด้วย 4 งดออกเสียง 24 ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง ถือว่าจำนวนผู้ลงมติไม่ถึง 216 คน ซึ่งศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าการลงมตินั้น องค์ประชุมจะต้องครบด้วย เพราะฉะนั้นการลงมติครั้งนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงขอปิดการประชุม ในเวลา 11.12 น. ทั้งนี้ เป็นการประชุมสภาที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ประมาณ 25 นาทีเท่านั้น 

หลังจากนั้น ในเวลา 12.50 น. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงว่า ทั้งร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ และร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อพิจารณาเพื่อเข้าชื่อเสนอถอดถอนสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น การที่แต่ละพรรคไม่เห็นพ้องต้องกัน จึงทำให้มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบ วิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลจึงได้หารือร่วมกันว่า ถ้าต้องการจะขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ก็ควรจะพิจารณากฎหมายที่เห็นพ้องต้องกัน

นายชินวรณ์กล่าวว่า ดังนั้นในการประชุมสภาในวันที่ 19 ม.ค. จึงนำกฎหมาย 4 ฉบับมาพิจารณาคือ ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ....., ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ....., ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ..... ซึ่งเป็นกฎหมายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 พ.ศ..... ซึ่งเป็นร่างที่มาจากทุกพรรคการเมืองจำนวน 7 ฉบับ ดังนั้นทั้ง 4 ร่างนี้น่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกพรรค

นายชินวรณ์กล่าวว่า วิปทั้งสองฝ่ายหารือเบื้องต้นว่าจะขอความร่วมมือเข้าประชุมในวันที่ 19 ม.ค. เพื่อให้กฎหมายทั้ง 4 ฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา ทั้งนี้ เรามีความเห็นตรงกันว่า เมื่อยังมีกฎหมายที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ จึงจะหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อนำกฎหมายที่มีความสำคัญมาให้สภาพิจารณาก่อนเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยวันที่ 25 ม.ค.นี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 จะหารือร่วมกับวิปทั้งสองฝ่าย 

"นายชวนจะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ โดยพรรคพลังประชารัฐ (พปชร..) พรรค ปชป. และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะมาช่วยกันเป็นกำลังสำคัญให้องค์ประชุมผ่าน เพื่อให้กฎหมายเสร็จก่อนจะยุบสภาหรือครบวาระสภา” นายชินวรณ์ ระบุ 

เมื่อถามว่า เหตุผลที่องค์ประชุมล่มในวันนี้มาจากอะไร นายชินวรณ์กล่าวว่า เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกัน ทำให้ ส.ส.บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ไม่เข้าร่วมแสดงตน โดยฝ่ายค้านเรียกร้องว่าให้ถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไป แต่ฝ่ายผู้เสนอบอกว่ากฎหมายนี้เสนอมาตามกระบวนการขั้นตอน จึงไม่ยอมถอน เมื่อมีความขัดแย้ง จึงเกิดกรณีเช่นนี้ต่อเนื่อง

 “วิปรัฐบาลจึงต้องประสานงานกับประธานสภาฯ เพื่อนำกฎหมายอื่นที่เห็นพ้องต้องกันมาพิจารณา โดยหลังจากวันที่ 25 มกราคม เราจะตกลงกันเรื่องเวลา และเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนในช่วงสมัยประชุมนี้ว่าเราจะขับเคลื่อนกฎหมายฉบับใดบ้างที่เห็นพ้องต้องกัน พรรค ภท.ยอมรับความเป็นจริงว่า ถึงแม้ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ จะผ่านสภา แต่ก็ไม่ทันอยู่ดี เพราะต้องผ่านวุฒิสภาอีก” รองประธานวิปรัฐบาลระบุ 

เมื่อถามว่า พรรค ปชป.จะไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมใช่หรือไม่ นายชินวรณ์กล่าวว่า พรรค ปชป.ร่วมเป็นองค์ประชุมตลอด เพียงแต่จะลงมติไม่เห็นด้วย แต่ฝ่ายค้าน ไม่ได้แสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุม ดังนั้นคาดว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ไม่น่าจะพิจารณาทันสมัยประชุมสภานี้ เนื่องจากหากกฎหมายที่มีความจำเป็นทั้ง 4 ฉบับที่จะเข้าในวันที่ 19 ม.ค.พิจารณาไม่เสร็จ ก็อาจจะนำไปพิจารณาต่อในวันพุธที่ 25 ม.ค. ซึ่งเป็นวันพิจารณาร่างกฎหมาย ส่วนสัปดาห์ถัดไปจะเป็นการอภิปรายทั่วไปฯ วิปรัฐบาลจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้นำกฎหมายที่จำเป็นขึ้นมาพิจารณาก่อน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่สภาล่มมีทั้งล่มโดยตั้งใจ ซึ่งเป็นเทคนิคทางการเมืองที่ไม่อยากให้กฎหมายผ่าน แม้ในสมัชชาสหประชาชาติยังมีการทำ กับล่มโดยไม่ตั้งใจ ที่ ส.ส.บางคนติดธุระและคิดว่า ส.ส.คนอื่นมากัน ต่างคนต่างนึกเลยไม่ครบองค์ประชุม

เมื่อถามว่า หลายฝ่ายมองว่าถ้าล่มบ่อย ขณะนี้รัฐบาลไม่ควรถูลู่ถูกังอยู่ต่อ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน และขณะนี้ยังไม่ถึงขนาดถูลู่ถูกัง เพราะยังมีกระทู้ถาม ยังมีญัตติและเรื่องอื่นที่สภาต้องทำ ล่าสุดนายชวนได้กำหนดวาระการประชุมสภาเป็นพิเศษขึ้นมา เพราะกฎหมายที่ค้างอยู่ปัจจุบันคือร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างไม่แพ้กัน

 “หากเป็นเช่นนี้จะล่มกันจนปิดสมัยประชุม จะทำอย่างไรให้กฎหมายดีๆ ได้รับการพิจารณา จึงกำหนดว่า ในวันพุธจะพิจารณากฎหมายที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ส่วนวันพฤหัสบดี นอกจากกระทู้ถามแล้ว จะเพิ่มให้กฎหมายที่ยังไม่เข้าวาระที่ 1 และรอการพิจารณา ได้เข้ามาพิจารณา ฉบับแรกคือร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างให้ความร่วมมือ การล่มในวันพุธอาจล่มด้วยความตั้งใจที่ไม่อยากให้กฎหมายผ่าน แต่วันพฤหัสบดี กฎหมายที่จ่อคิวอยู่จะได้เลื่อนขึ้นมาทีละฉบับ จึงถือว่ายังไม่ใช่ถูลู่ถูกัง ยังทำงานได้อยู่” นายวิษณุระบุ

เมื่อถามว่า หากสภาล่มบ่อยจะเป็นเหตุให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ถูกแขวนไปยันสมัยหน้าหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เป็นไปได้ แต่จะทำอย่างไรได้หากเขาตั้งใจ เมื่อถามย้ำว่ามีการมองว่าสภาทำไม่เต็มที่ ทั้งที่ประธานสภาฯ ได้ย้ำแล้ว นายวิษณุกล่าวว่า อย่ามายืมปากตนเองพูด เมื่อถูกมอง ใครมองก็ถือว่ามองถูก และที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประสานงาน ขอร้องให้ช่วยกันให้สภาเดินหน้าได้ หากไม่เห็นด้วยกับกฎหมายให้ใช้วิธีอย่างอื่น อย่าทำให้สภาไม่ครบองค์ประชุม ส่วนสภาจะล่มจะไปถึงปิดสมัยประชุมเลยหรือไม่นั้น ตนเองไม่ทราบ

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เรายอมรับคำด่าของประชาชน นี่คือความบิดเบี้ยวของสภา ที่มาจากเสียงข้างน้อย มีการลาออก มีการย้ายพรรค โดยไม่สนใจพี่น้องประชาชนที่เลือกเขาเข้ามา เพื่อแสวงหาโอกาสว่าจะได้กลับมาเป็น ส.ส.ใหม่เท่านั้นเอง สิ่งนี้คือสาเหตุที่ทำให้สภาล่ม

เมื่อถามว่า องค์ประชุมขึ้นอยู่กับความเห็นที่ต่างกันของตัวบทกฎหมาย จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในการยุบสภาหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า จะใช้เงื่อนไขสภามาเป็นเงื่อนไขในการยุบสภาหรือไม่ ตนเองไม่ทราบ เพราะนายกรัฐมนตรีก็ไม่เคยเห็นมีบทบาท และให้ความสำคัญในสภาอยู่แล้ว หากสภาไม่ทำผิดจนนายกรัฐมนตรีทนไม่ได้ ไม่น่าจะใช้เป็นเงื่อนไขในการยุบสภา ตนเองเคยพูดหลายครั้งแล้วว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภา ไม่เคยดูไปตามข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดูว่ายุบเมื่อไหร่จะได้สืบทอดอำนาจต่อ

วันเดียวกัน นพ.วรงค์ เดชวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นหนังสือต่อนายชวน เพื่อยื่นรายชื่อ 1 หมื่นรายชื่อ ขอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ให้มีความครอบคลุมสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น และตัดการใช้อำนาจของ ส.ส.ในประกันตัวผู้กระทำความผิดในมาตราดังกล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

31พรรคลงนามจรรยาบรรณ

กกต.พร้อมแล้ว รับสมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต เผยพรรคการเมืองระวังตัวแจไม่หลุดปมใหญ่สังกัด 30 วัน

พ่อมดดำกลับคอกเพื่อไทยมิวายเผา 'พลังประชารัฐ-เรือแป๊ะ'

พท.แห่ต้อนรับพ่อมดดำอบอุ่น สุชาติเผยกลับบ้านเก่าไม่ตื่นเต้น ลั่นลูกบังคับมา พร้อมเผารังเก่านโยบายหาเสียงทำไม่ได้สักอย่าง เบื่อเพลงเราจะทำตามสัญญา