มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกพร้อมเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ เพิ่มทักษะและสมรรถนะสากลตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมศตวรรษที่ 21

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายสุพจน์ ภูเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายชนะ รุ่งแสง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม, รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน, รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์,   นายธวัชชัย ไทยเขียว

 

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก ประกาศเดินหน้าสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ ที่พร้อมตอบโจทย์ตลาดงานสากลของศตวรรษที่ 21 เตรียมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศและภูมิภาคในอนาคต หลังจากพิธีฉลองการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการจัดเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุม SBU Hall ถนนสรรพาวุธ บางนา ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้เปิดบริการทางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย ในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ผลิตมืออาชีพป้อนตลาดแรงงานมาเป็นเวลาถึง 23 ปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ Southeast Bangkok University (SBU) ย้ำว่า “SBU ในวันนี้ คือความสำเร็จของการต่อยอดการให้บริการทางการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันที่มุ่งมั่นในการสร้างคนไทยและทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคให้เปี่ยมศักยภาพและสมรรถนะระดับสากล เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสำหรับการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและสังคม โดย SBU มุ่งมั่นที่จะรั้งบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในฐานะสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค”

ในโอกาสนี้ นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ตัวแทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและมอบหนังสือคำสั่งกระทรวงฯ พร้อมแสดงความชื่นชมและยินดีในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ที่บริหารจัดการเป็นไปตามพันธกิจอย่างครบถ้วน ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยภายในงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรองกรรมการบริหารบริษัท อรรถวิทย์รุ่งเรือง จำกัด ดร.ณัฐรัตน์ ประโยชน์อุดมกิจ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายชนะ รุ่งแสง รวมทั้งคณะกรรมการสภาฯ อาทิ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม, รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน, รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ และนายธวัชชัย ไทยเขียว

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก เลขาธิการรัฐจากราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Neak Sambo รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติกำจร เหล่าคนดังในแวดวงเศรษฐกิจของประเทศที่เคยได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาทิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายปรีดี ดาวฉาย และผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข  ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น ดร.มัทนา สานติวัตร จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเครือข่ายจากอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ตั้งอยู่ในพื้นที่บางนา ซึ่งในอดีตเคยเป็นนาข้าว และที่ตั้งบางพลีตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร โดยถือกำเนิดบนพื้นฐานมั่นคง ซึ่งวางไว้ในรูปแบบของโรงเรียนเอกชนสายสามัญ    ที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมและมัธยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 จากความตั้งใจอันแน่วแน่ของสองผู้ก่อตั้ง นายเพิ่ม-นางละออง รุ่งเรือง ผู้มุ่งมั่นให้การศึกษา อบรม บ่มเพาะ และปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมในเยาวชน อันเป็นปณิธานที่สืบทอดโดยทายาทรุ่นต่อมาและได้พัฒนาต่อเนื่อง สู่การศึกษาด้านวิชาชีพ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. จนกระทั่งต่อยอดสู่การเปิดวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเมื่อปี พ.ศ.2542  ปัจจุบันมี 5 คณะ ได้แก่ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน, คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ โดยเปิดบริการด้านการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.southeast.ac.th และ Facebook : SBU Southeast Bangkok

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดชีวิตนายกฯ ‘ประเทศ-ปชช.’ ‘บิ๊กตู่’ห่วงทุกวัน

"บิ๊กตู่" เปิดใจชีวิตนายกฯ ห่วงบ้านเมืองทุกวัน ต้องมีความพร้อมให้ประเทศ ให้ประชาชนปลอดภัย "ธนกร" ปฏิเสธ ไม่มีการรวมพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ ย้ำจะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้น

จ่อถกหุ้น‘พิธา’ ‘กกต.’ยันไม่ช้า

ปธ.กกต.ยืนยันรับรองผลเลือกตั้งไม่ช้า ก่อน 60 วันแน่ ยันเร็วกว่าคราวที่แล้ว เผยมีว่าที่ ส.ส.ถูกร้องกว่า 20 คน มี 280 คำร้อง กำลังรวบรวมหลักฐานปม "พิธา" ถือหุ้นสื่อ ยันทำตามระเบียบไม่โยงการเมือง

ก.ก.ขนทีมบีบศาลปมม.112

ก้าวไกลท้ารบศาล! "ลูกเกด" ควง "โรม-เจี๊ยบ" ยื่น ก.ต.สอบผู้พิพากษาเลื่อนนัดคดีเร็วขึ้น

ส่วยสติกเกอร์ลามหลังบ้าน

สะเทือนถึงหลังบ้าน! จ่อเรียกสอบ "แม่บ้าน" บิ๊กตำรวจเอี่ยวส่วยสติกเกอร์ ขณะที่ "วิโรจน์-ประธานสหพันธ์ขนส่งฯ"