ดุสิตโพลเผยคนกรุงพร้อมออกไปเลือกตั้ง 82% ชู 'ชัชชาติ - อัศวิน- สุชัชวีร์ ' มาแรง

สรุปผลการสำรวจ : การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ

1 พ.ค. 2565 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 2,522 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-28 เมษายน 2565 พบว่า คนกรุงเทพฯ จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแแน่นอน ร้อยละ 82.20 ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จากโทรทัศน์ ร้อยละ 63.56 รองลงมาคือ ป้ายโปสเตอร์ ป้ายประกาศ ป้ายหาเสียง ร้อยละ 56.82 โดยให้ความสนใจผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 56.11 รองลงมาคือ ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 29.58 ทั้งนี้จะตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ จากนโยบาย ร้อยละ 58.37 รองลงมาคือ ขยัน ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 50.32 การหาเสียงของผู้สมัครในปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจมาก ร้อยละ 43.54 ณ วันนี้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ชื่นชอบ คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 39.94 รองลงมาคือ อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 14.16 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 13.37 และมองว่าคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. ร้อยละ 64.79

คนกรุงเทพฯ ยังคงให้ความสนใจผู้สมัครอิสระมากกว่าผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง โดยเฉพาะคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่คะแนนนำมาอย่างต่อเนื่อง ผลโพลของสวนดุสิตโพลเมื่อธันวาคม 2564 พบว่า คนกรุงเทพฯจะเลือกผู้สมัครอิสระ ร้อยละ 38.65 และเมื่อเทียบกับผลโพลครั้งนี้ผู้สมัครอิสระยังคงครองใจคนกรุงเทพฯ ถึงร้อยละ 56.11 ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองยังไม่ตรงใจมากนัก ที่สำคัญในช่วง 9 ปีที่ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก็ได้มีกลุ่ม First Time Voter เกือบ 7 แสนคน ซึ่งผลโพลครั้งนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ตัดสินใจ ดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร เพราะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. น่าจะส่งผลต่อภาพใหญ่การเมืองไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากผลของสวนดุสิตโพล คนกรุงเทพฯ สนใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึง ร้อยละ 82.20 แต่เมื่อพิจารณาจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เมื่อปี 2556 คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา แต่ก็ไม่น่าจะถึงร้อยละ 80 โดยสื่อต่าง ๆ จะมีบทบาทมากในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครมีผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างน้อย การทำงานของผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากผู้สมัครอิสระไม่น่าจะมีผลต่อการทำงานกับ ส.ก. เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะของคนกรุงเทพฯ อยู่แล้ว การเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างเน้นความเป็นตัวตนของผู้สมัคร โดยสังเกตได้ว่าการที่คุณชัชชาติได้เป็นผู้ว่าโพลแทบทุกสำนัก อันเป็นการสะท้อนว่าคนกรุงเทพฯ ต้องการ “Superhero” ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้เขาได้ทุกอย่าง ผลโพลที่ออกมาย่อมมีส่วนชี้นำการตัดสินใจของประชาชนอยู่บ้าง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ประชาชนจะได้จากการเลือกตั้งครั้งนี้คือเรื่องจิตสำนึกต่อการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ขึงขัง! ชี้ตรวจสอบไม่ยาก ปมร้องเรียน 'แสนสิริ' เก็บค่าผ่านสะพานพระโขนง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารฯว่า วันนี้ได้รับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

‘สวนดุสิตโพล’ เผยคะแนนนิยม 'เพื่อไทย' นำโด่งก่อนยุบสภา ตามด้วยก้าวไกล 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศกรณี “คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 10,614 คน (สำรวจทางภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 ก่อนที่จะประกาศยุบสภาพบว่าพรรคที่คนไทยนิยมเป็นอันดับ 1

'ชัชชาติ' ลงพื้นที่ดูโครงการสตรีทฟู้ด ซ.วิภาวดี 62 สั่งแก้เกี้ยวไม่ต้องติดชื่อ-รูป

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่บริเวณซอยวิภาวดี 62 วันนี้ (24 มี.ค.66) เพื่อติดตามการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ว่า ซอยนี้เป็นซอยหนึ่งที่มีความสวยงาม เขตทางกว้างและมีต้นไม้เขียวตลอดเส้นทาง

บี้ 'ชัชชาติ' ทวงคืน 'สวนชูวิทย์' สาธารณสมบัติแผ่นดิน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร