จับตาประชุมวุฒิสภานัดแรก 23-24 พ.ค. เลือก ‘กสม.คนใหม่’

‘ประธานวุฒิสภา” นัดประชุม ส.ว.นัดแรก วันที่ 23-24 พ.ค. เพื่อลงมติเห็นชอบ เลือก กสม.​คนใหม่ พร้อมตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ อีก 4 คน

22 พ.ค.2565-มีรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2565 ในวันที่ 23 – 24 พ.ค.โดยมีวาระประชุมที่ต้องจับตา คือการลงมติให้ความเห็นชอบน.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อและคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ เสนอรายงาน

นอกจากนั้น วุฒิสภา มีวาระแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำหน่งกรรมการในองค์กรอิสระ และ ศาล ได้แก่ กรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) คือ นายภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ท. , กรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ นายอารยะ ปรีชาเมตตา  อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานศาลปกครองสูงสุด  คือ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา 3 คน คือ นายสมชาย กิจสนาโยธิน ข้าราชการบำนาญกะทรวงสาธารณสุข, นายบรรยาย นาคยศ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. และ พล.ท.สุรพงศ์​ เปรมบัญญัติ ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าของวันที่  22 พ.ค.2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมพระจันทรา ซึ่งใช้เป็นห้องสำหรับการประชุมวุฒิสภาที่จะมีขึ้นเป็นนัดแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ยังได้ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดต่าง ๆ โดยรอบภายในอาคารวุฒิสภา ได้แก่ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ห้องรับประทานอาหารสมาชิกวุฒิสภา ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้องทำงานสมาชิกวุฒิสภา บริเวณโถงลิฟท์ โถงทางเดิน รวมถึงบันไดหนีไฟทุกชั้น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกวุฒิสภาตลอดจนบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลนัดลงมติ กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้ดำรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

สภาล่ม! ถกญัตติด่วน จัดทำประชามติ รธน.ฉบับใหม่ พร้อมวันเลือกตั้ง องค์ประชุมไม่ครบ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่1 เป็นประธานกาประชุม โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่องขอให้สภาฯพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)

เปิดผลโหวตถอนร่างพรบ.กัญชา 'เพื่อไทย-พปชร.-ปชป.' เสียงข้างมากดับฝันภูมิใจไทย

ผลการลงมติให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... ออกจากวาระการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ซึ่งผลการลงมติเสียงข้างมาก 198 เสียง เห็นด้วยให้ถอนเนื้อหา ต่อเสียงไม่เห็นด้วย 136 เสียง ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง 12 เสียง

เสียงแตก! สภาฯ ลงมติไม่เก็บดอกเบี้ยกองทุน กยศ.

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. หรือร่างพ.ร.บ.กยศ. ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อจากเมื่อวันที่ 31 ส.ค. โดยในครั้งนั้นพิจารณามาตรา 17 แก้ไขมาตรา 44 พ.ร.บ.กองทุนกยศ.

'วัชระ' เปิดข้อมูล 'กรศศิร์' ร่วมกรรมาธิการ ทั้งสนช.-ส.ว. รวม 4 คณะ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือถึงน.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา