จบแล้ว พรรคการเมืองแบ่งเค้ก กมธ. 35 คณะ

21 ก.ย.2566 - ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญทั้ง 35 คณะ แบ่งเป็นพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 11 คณะ คือ 1.กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ 2.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.กมธ.สวัสดิการสังคม 5.กมธ.การทหาร 6.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 7.กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 9. กมธ.การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 10.กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน และ 11.กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค

พรรคเพื่อไทย (พท.) 10 คณะ คือ 1.กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 2.กมธ.การคมนาคม 3.กมธ.การท่องเที่ยว 4.กมธ.การสาธารณสุข 5.กมธ.การต่างประเทศ 6.กมธ.การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7.กมธ.กิจการสภาผู้แทนฯ 8. กมธ.การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 9.กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 10. กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 5 คณะ คือ 1. กมธ.การศึกษา 2. กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 3.กมธ.การปกครอง 4.กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย และ 5.กมธ.การแรงงาน

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 3 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.กีฬา 2.กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ และ 3.กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 2 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา และ 2.กมธ.การตำรวจ

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 2 คณะ ได้แก่ 1.กมธ.กิจการการพลังงาน และ 2.กมธ.การอุตสาหกรรม

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 1 คณะ คือ กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

พรรคประชาชาติ (ปช.) 1 คณะ คือ กมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

สำหรับ กมธ.กิจการศาลฯ มีพรรค ก.ก. และพรรค รทสช. แบ่งกันเป็นประธาน กมธ.คนละครึ่ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งคำถามฟังความเห็น ‘สส.-สว.’ ต่อการทำประชามติแก้รธน. คาด 21 ธ.ค.รู้ผล

‘นิกร’ ลงนามส่งคำถามรับฟังความเห็น สส.-สว. ต่อการทำประชามติแก้รธน.แล้ว คาด 21 ธ.ค. รู้ผล ย้ำเป็นคำถามเชิงลึก หวังได้เสียง สว. เป็นแนวร่วมสนับสนุน

'ก.แรงงาน' แนะผู้ประกอบการข้องใจถามได้ ซัดเหลือบไรแอบอ้างตั้ง 'อนุ กมธ.'

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวจะให้ผู้ประกอบการมาร่วมในอนุกรรมาธิการแรงงานนั้นว่า ขอเรียนให้ทราบว่า

กกต. เปิดสถิติร้องทุจริตเลือกตั้ง สส. ยื่นศาล 2 สำนวน ยังลุ้นอีก 77 เรื่อง

กกต. เปิดสถิติร้องเรียนเลือกตั้ง สส. ปี 66 จำนวน 365 เรื่อง เทียบกับปี 62 แล้วลดลง เผยสั่งไม่รับ 159 คำร้อง ยื่นศาล 2 สำนวน ยังลุ้นอีก 77 เรื่อง