ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง กกต. ให้ 'จรุงวิทย์ ภุมมา' พ้นจาก 'เลขาธิการกกต.'

แฟ้มภาพ

21 ธ.ค.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 377/2564 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณามีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้ พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 52 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ข้อ 14 และข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จึงให้ พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยเหตุลาออก โดยให้ได้รับบำเหน็จตอบแทนตำมข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สำหรับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจากจะไปดำรงตำแหน่งสมาชอิกวุฒฺสภา(ส.ว.) หลังพล.อ.อ.มนัส รูปขจร อดีตฝ่ายเสนาธิการ รมว.กลาโหม และนายอนุมัติ อาหมัด ได้ยื่นลาออกจากการเป็น ส.ว. ทำให้บุคคลในบัญชีรายชื่อสำรองที่จะได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในลำดับถัดไป 2 ราย คือ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รายชื่อสำรองลำดับที่ 6 และพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ลำดับที่ 7

แต่มีรายงานว่า พล.อ.ชัยชาญ มีหนังสือแจ้งสํานักเลขาธิการวุฒิสภา ว่าไม่ขอรับตำแหน่ง ส.ว.

สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจึงมีหนังสือสอบถามมายัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ผู้มีชื่อในบัญชีสำรองลำดับที่ 8 ซึ่งหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ตัดสินใจจะไปดำรงตำแหน่งส.ว. ได้แจ้งให้ กกต.ทราบ ก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากเลขาธิการ กกต. รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งนับแต่ 17 พ.ค.61 จนปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปีเศษ ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 5 ปี ตามสัญญาจ้างที่พ.ร.ป.กกต.กำหนด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลุกต้านศาล รธน. ก้าวไกลอ้าง ‘บิ๊กตู่’ ได้ไปต่อปชช.โกรธ/พท.ผวาไม่แลนด์สไลด

เพื่อไทยตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องประกาศ กกต. ช่วงหาเสียง 180 วัน เป็นแผนขวาง พท.แลนด์สไลด์ เป็นการออกกฎหมายที่ปิดกั้นและกดทับการทำพรรคการเมือง

'ก้าวไกล' คุยแต่ไก่โห่ชนะเลือกตั้งท่วมท้น โวยรัฐบาลแจกของปชช. เอาเปรียบหาเสียง

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ประกาศในการประชุมร่วมระหว่างทีมงานจังหวัดพรรคก้าวไกลทั้ง 77 จังหวัด และเครือข่ายแรงงานกับเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองของพรรคว่า ในขณะนี้มีความพร้อมทุกด้านในการเข้าสู่การเลือกตั้ง

24 ก.ย. สู่โหมดเลือกตั้ง 100% กกต. เตือนเริ่ม 180 วันอันตราย

'เลขาฯกกต.' ประกาศ 24 ก.ย. เข้าโหมด​เลือกตั้ง​ 100% เตือนพรรคการเมืองช่วง 180 วันอันตราย ป้ายหาเสียงที่มีอยู่ก่อนต้องปลดลง หมดสิทธิ์แจกของช่วยน้ำท่วม ยกเว้นยุบสภาต้องนับหนึ่งใหม่

กางแผนงานพรรคการเมือง ปักหมุดสู่ถนนเลือกตั้ง

สถานการณ์การเมืองช่วงนี้ดูเหมือน ทุกพรรคการเมือง ปักหมุดมุ่งหน้าไปถนนการเลือกตั้งกันหมดแล้ว สภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุม เปิดอีกครั้งวันที่ 1 พ.ย. พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ รวมไปถึงพรรคการเมืองน้องใหม่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยสร้างไทย ฯลฯ

กกต.ส่งสัญญาณเลือกตั้งส.ส.รอแตกรัง หาพรรคซบ

ในจังหวะรอลุ้น ศุกร์30กันยายน พลเอกประยุทธ์ จะรอดหรือไม่รอดในคดีแปดปีนายกฯ ซึ่งผลที่จะออกมา จะกระทบกับกระดานการเมืองอย่างมาก ไม่ว่าจะออกมาแบบไหน