ชาวนาเกลือสมุทรสาครปลื้ม นักธุรกิจ-องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สนใจต่อยอดผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย หวังพัฒนาสร้างมูลค่าในอนาคต

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเล หมู่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน SMART SME EXPO 2022 เมื่อวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ IMPACT HALL 7 – 8 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยทางกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล ได้แก่ ดอกเกลือ เกลือเม็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ สุขภัณฑ์และล้างพื้นจากเกลือ มาจำหน่ายในงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดี และยังได้มีการเจรจาทางธุรกิจกับผู้สนใจอีก 3 ราย ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร สั่งซื้อเกลือเม็ด จำนวน 32 ตัน  ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สั่งซื้อดอกเกลือ จำนวน 100 กิโลกรัม และนายสกล ก๊กผล นักธุรกิจ จังหวัดสมุทรสาคร สั่งซื้อเกลือเม็ดเพื่อส่งออก เดือนละ 5,000 ตัน โดยสามารถประเมินมูลค่าการซื้อขายรวมทั้ง 3 ราย ประมาณกว่า 7.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเลดังกล่าว ยังได้เจรจานำเกลือทะเลไปต่อยอดขยายผลด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้สนใจอีก 7 ราย ได้แก่ 1) ผู้แทนเพจ “หมออาสามาเล่า the fact med" ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์ป้องกันประชาชนจากการเจ็บป่วย โดยสนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไปขยายผลสู่ประชาชน 2) ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจต่อยอดนำเกลือทะเลไปพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเวชภัณฑ์ 3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สนับสนุนเงินทุนจำนวน 80,000 บาท เพื่อใช้ทำฉลากสำหรับติดบรรจุภัณฑ์ 4) มูลนิธิสัมมาชีพ ให้การสนับสนุนเผยแพร่สินค้า 5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ 6) บริษัท เดลต้า อลูมิเนียม จำกัด ผู้ผลิตกระดาษเคลือบสารอินทรีย์ปลอดพลาสติก ช่วยนำเสนอข้อมูลสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกลือทะเล และ 7) นายนันท์นภัสร์ กมลสิทธิโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซิลเวอร์สโตน ลาว นำเข้า-ส่งออก จำกัด เสนอจะประสานงานส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเลจะเร่งดำเนินการขยายผลการเจรจาดังกล่าวต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาชีพทำเกลือทะเลเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน รวมถึงผลตอบรับที่ดีจากการเข้าร่วมงาน SMART SME EXPO 2022 ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือทะเล การพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล รวมทั้งการต่อรองทางด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์อาชีพเก่าแก่นี้เอาไว้อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นพันธุ์เบญจมาศสะอาด ส่งเสริมสมาชิกแปลงใหญ่ จ.อุบลฯ

แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติด จ.อุบลราชธานี ขยายพื้นที่ปลูกเบญจมาศมากขึ้น หลังตลาดอีสานขยายตัว ทำให้ต้องการต้นพันธุ์ดีจำนวนมาก ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโรงเข้ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดย ศจช. ตำบลโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศจช. ดีเด่น

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมยินดี ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนาหนองไผ่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดย ศดปช. ตำบลนาหนองไผ่ จ.สุรินทร์ ได้รางวัลดีเด่นระดับประเทศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท

แปลงใหญ่ข้าวศรีดอนมูลเตรียมยกระดับเป็นศูนย์ผลผลิตและจำหน่ายเมล็ดข้าวคุณภาพครบวงจร

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย ใช้เครื่องจักรการเกษตรลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพ แปรรูป และลดเวลาทำงาน พร้อมอัดฟางก้อนขาย และใช้ประโยชน์ด้านเกษตร

แปลงใหญ่มะพร้าวบางยางใช้แตนเบียน กับดักฟีโรโมน ป้องกันกำจัดหนอนและด้วงแรดมะพร้าว โดยไม่ใช้สารเคมี

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร ใช้แตนเบียนบราคอน และกับดักฟีโรโมน ป้องกันกำจัดหนอนและด้วงแรดที่ทำลายมะพร้าว เน้นทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

แปลงใหญ่บ้านบึง จ.ราชบุรี โชว์ไอเดียใช้ทุกส่วนสับปะรดแปลงเป็นรายได้

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูความสำเร็จของแปลงใหญ่สับปะรดผลสดตำบลบ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี หลังวางแผนการผลิตและการตลาดเป็นระบบ พร้อมนำสินค้าเข้าสู่