อบรมผู้นำค่ายชวนน้องรักษ์ป่าน่าน ระดมสมองสร้างหลักสูตรเรียนรู้ยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดอบรมผู้นำค่ายชวนน้องรักษ์ป่าน่าน”ตามโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”โครงการรักษ์ป่าน่าน โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีเสอร์ท  จังหวัดน่านเนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนศาสตร์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตตามบริบทพื้นที่ (เครือข่ายภาคเหนือ) มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างให้นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลในระดับภูมิภาค โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ดำเนินการโครงการเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคตตามบริบทพื้นที่ (เครือข่ายภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 16 – 18สิงหาคม  2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีเสอร์ท  จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ร่วมกันบูรณาการจัดทำโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการอบรมวิทยากรค่ายผู้นำค่าย“พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” เพื่อจัดทำหลักสูตรสำหรับจัดอบรมนักเรียน ให้เป็น ผู้นำค่าย “พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน” เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน จากรุ่นพี่มัธยมศึกษา สู่รุ่นน้องประถมศึกษาต่อไป

ในการจัดประชุมครั้งนี้มีครูผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมรักษ์ป่าน่าน จากโรงเรียนนำร่อง5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนสา โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนละ 2 คน และนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 6 คน คณะทำงาน คณะวิทยากรจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครู จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และน่าน เขต 2

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนาวกันทั้งบาง! แฉ ส.ส.ยุคยิ่งลักษณ์ 10 พรรคพันแปรงบ สพฐ. 4 พันล้านบาท

'เรืองไกร' ร้อง กกต.สอบ ส.ส.สมัยยิ่งลักษณ์ เอี่ยวแปรงบ สพฐ.พบ 10 พรรคได้โควตากว่า 4 พันล้านบาท เสนอตัวนำทีมคุ้ย หาก 'บิ๊กตู่' ต้องการรู้ความจริง

'กสม.' ชี้ 'สพฐ.' ละเมิดสิทธิมนุษยชน!

กสม.ชี้สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ให้ครอบครัวเข้ามาเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมประเมินผลการเรียนแบบโฮมสคูลละเมิดสิทธิมนุษยชน!