ศุภาลัย ชวนพันธมิตรธุรกิจ “สร้างดี” เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จ.นครราชสีมา พร้อมตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 25% ใน 3 ปี

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสังคมในทุกด้าน (CSR) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยต่อจากนี้กิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” เพราะนอกจากการสร้างบ้านที่ดีให้กับลูกค้ามาตลอด 33 ปีแล้ว บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าหากมีความตั้งใจที่ดีแล้วก็สามารถขับเคลื่อนและสร้างคุณค่าต่างๆให้เกิดในสังคมได้อย่างมากมาย อาทิ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก สร้างการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชน ก่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ดีแก่ประเทศชาติ รวมไปถึงการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับที่บริษัทฯได้ยึดมั่นและปฏิบัติตลอดมา

ในปัจจุบันวิกฤตด้านพลังงานและสภาพอากาศที่โลกกำลังเผชิญนั้นส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้เกิดวิกฤตภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องรวมพลังเพื่อร่วมกันลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ให้ได้มากที่สุด ซึ่งในปี 2565 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 25% ภายใน 3 ปี และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับการดำเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมาโดยตลอด โดยในจังหวัดนครราชสีมาที่บริษัทฯได้เข้ามาพัฒนาธุรกิจมานานกว่า 8 ปีแล้ว จึงได้เข้าร่วมโครงการ “ศุภพนาลัย by Care The Wideร่วมกับพันธมิตรคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าชุมชน ณ บ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 

โดยบริษัทฯ ได้ชวนผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ่มบริษัทคู่ค้า ทั้งกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด, สื่อมวลชนรวมทั้งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนขนาด 10 ไร่ โดยมีชาวชุมชนบ้านโคกพลวงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาป่า ให้อยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ 100% อีกทั้งชาวบ้านยังสามารถใช้ป่าชุมชนนี้เป็นแหล่งทำมาหากิน เพราะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทั้งไม้ยืนต้นและไม้กินได้ อาทิ สัก, ปีบ, พะยูง, ยางนา, ประดู่, มะม่วง จำนวนมากถึง 2,000 ต้น ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องไปได้หลายสิบปี

ด้านนายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยคนๆเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มานานกว่า 30 ปี มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแรง และมีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือ ESG อีกทั้งที่ผ่านมาก็มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและช่วยเหลือต่อสังคมมาโดยตลอด ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับพื้นที่ป่าของชาวบ้านในชุมชนโคกพลวงต่อไป

นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวขอบคุณโครงการ Care The Wild ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการระดมทุนจากภาคธุรกิจให้มาปลูกป้องป่า เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ขอขอบคุณ บมจ.ศุภาลัย ที่เข้ามาสนับสนุนในการปลูกต้นไม้ และขอบคุณที่บริษัทฯเชื่อมั่นและเห็นความสำคัญของกรมป่าไม้ที่จะเข้ามาประสานงานเชื่อมโยงชุมชนนำมาสู่การปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ ชุมชนบ้านโคกพลวงเป็นชุมชนคนรักป่าและมีจิตสำนึกในการหวงแหนป่าที่ได้ร่วมดูแลรักษาป่าชุมชน และชุมชนแห่งนี้ก็จะปกป้องและดูแลต้นไม้ให้เติบใหญ่และจะดูแลรักษาไปอีก 10 ปี ซึ่งในอนาคตป่าแห่งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน เป็นคลังอาหาร ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยง BCG โมเดล และป่าแห่งนี้จะทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติให้กับลูกหลานไทยสืบต่อไป

นายชาตรี เพชรนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 และประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้บริเวณพื้นที่ชุมชนโคกพลวงมีการบุกรุกป่ามากว่า 10 ปี จนเมื่อปีพ.ศ. 2552 ชาวบ้านโคกพลวงได้มีการต่อสู้ทวงคืนผืนป่ากลับคืนมาจากนายทุน และได้ร่วมกันเริ่มต้นปลูกป่าด้วยฝีมือมนุษย์พร้อมทั้งช่วยกันดูแลจนเกิดพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในพื้นที่ โดยการเข้ามาช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านโคกพลวงต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลื้ม 'โคราชวากิว' ขึ้นโต๊ะผู้นำเอเปก ยกเนื้อวัวไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใด ราคากก.ละ 5-7 พัน

ประธานชมรมร้านอาหารโคราช ดีใจโคราชวากิวเนื้อขั้นเทพถูกนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารให้กับผู้นำเอเปก ถือเป็นเรื่องดีที่ต่างประเทศจะได้รู้จักกับเนื้อโคราชวากิว ทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันพัฒนา และผลักดันให้การเลี้ยงวัวโคราชวากิวเป็นสัตว์เศรษฐกิจ.

สลด! เด็ก ม.3 โดดตึกโรงเรียนชื่อดังดับ

เกิดเหตุนักเรียนตกตึกภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่ง ต.หัวทะเล อ.เมือง จึงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา และหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาฯ

กรมป่าไม้ จับมือ วุฒิสภา เตรียมยกระดับ “หลักสูตรด้านการป่าไม้” มุ่งเน้นการศึกษาภาควิชาการควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง คาดยกระดับขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เตรียมเปิดโครงการต้นเดือน ธ.ค.นี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษาหลักสูตรการจัดการป่าไม้นานาชาติ ในคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมหารือกรมป่าไม้ เตรียมยกระดับหลักสูตรของสถาบันพัฒนาการป่าไม้

กรมป่าไม้ ประกาศ “ป่านันทนาการ” เพิ่ม 20 แห่ง สร้างประโยชน์ครบทุกมิติ นำร่องเก็บค่าบริการ 3 พื้นที่ เพื่อยกระดับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

กรมป่าไม้แถลงเปิดพื้นที่ป่านันทนาการ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก 20 แห่ง ในปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 ที่ประกาศไปแล้ว 10 แห่ง โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้

เก็บอัฐิ 'สรพงศ์' ตั้งในวิหารหลวงพ่อโต สีคิ้ว ภรรยาพร้อมสืบสานดูแลวัด-มูลนิธิ

น.ส.ดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยา พร้อมลูกชาย ลูกสาว พี่สาวของสรพงศ์ รวมถึงกัลยาณมิตร แฟนหนัง แฟนละครเข้าร่วมพิธีเก็บอัฐิในครั้งนี้ โดยอัฐิเถ้ากระดูกของสรพงศ์ ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้บนผืนผ้าสีขาว

พ่อ ด.ญ.วัย 11 ปี ถูกกระบะซิ่งชน เจ็บสาหัส โอดคนขับไม่เคยมาเยี่ยมลูก วอนช่วยค่ารักษา

เด็กถูกรถกระบะซิ่งชน อาการสาหัส สมองกระทบกระเทือน เข้ารักษานานกว่าสัปดาห์ยังไม่ฟื้น วอนคนขับกระบะมีจิตสำนึกดูแลมาเยี่ยมบ้าง พ่อแม่กระทบอาชีพต้องลางานเฝ้า หมดเงินแล้ว วอนคนใจบุญช่วยค่ารักษา