สอน.เปิดระบบ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” ผ่าน Line Official คาดเริ่มจ่ายเงินค่าตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน พ.ย.นี้

นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้เข้าไปตรวจสอบเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์จากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสอน. ได้ตรวจสอบข้อมูลชาวไร่อ้อยคู่สัญญาฤดูกาลเพาะปลูก 2564/65 จากทั้ง 57 โรงงาน ในรอบแรกเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 113,898 ราย รวมมูลค่ากว่า 7,564 ล้านบาท ทั้งนี้คงเหลือรายการที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพียงประมาณ 4.2% เท่านั้น

”ขณะนี้ สอน. อยู่ระหว่างเร่งประสาน ธกส. ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดฤดูการผลิตปี 2564/65 ทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานในอัตรา 120 บาทต่อตัน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่นเดียวกับฤดูการผลิตปี 2563/64 ซึ่งเบื้องต้นมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานเพื่อผลิตน้ำตาลทราย ผลิตเอทานอล และผลิตน้ำตาลทรายแดงได้ประโยชน์รวมกว่า 200,000 ราย”

ทั้งนี้ สอน.อยู่ระหว่างประสานจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในสิ้นเดือนก.ย.2565 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและอนุมัติการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตได้ภายในเดือนพ.ย.2565 นี้

สำหรับการจัดทำระบบการตรวจสอบสิทธิ์อ้อยผ่าน Line Official ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย

- หากบัญชีของท่านไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า "บัญชีพร้อมโอน

- หากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่า "โอนเงินสำเร็จแล้ว

- กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน "ไม่สามารถรับโอนได้" ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากกรณีใด

ให้ผู้ตรวจสิทธิ์ฯ รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรองและส่งให้ สอน. พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

นายเอกภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชั่นตรวจสิทธิ์อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อย สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลปริมาณการส่งอ้อยตามคู่สัญญา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านมือถือแบบออนไลน์ เพื่อสร้างระบบบริการออนไลน์ (e-Service)  เพิ่มมิติการสื่อสารระหว่างชาวไร่อ้อยกับสำนักงานฯ เป็นการพัฒนาระบบการแจ้งผลการส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน หลังจากผ่านกระบวนการหีบอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้ทราบปริมาณการส่งอ้อยตามคู่สัญญาของตนเอง โดยผ่านแอพพลิเคชั่น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูลให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

ที่สำคัญ จากนี้ไปชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในทะเบียนชาวไร่อ้อย ตรวจสอบข้อมูลคู่สัญญา/โควตา ตรวจสอบข้อมูลการส่งอ้อย และตรวจสอบสิทธิ์เงินช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรองรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยให้มากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปใช้พยากรณ์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ครบวงจร โดยชาวไร่อ้อยสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของแปลงปลูกอ้อย และวาดรูปแปลงปลูกอ้อยของตนเอง ระบุขนาดพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน บันทึกข้อมูลการเพาะปลูก ตอบแบบสอบถามต่างๆ ของสำนักงานฯ ได้ด้วยตนเอง และอ่านหรือรับทราบประกาศของสำนักงานฯ ได้โดยตรง เพื่อในอนาคตสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวางแผนการสนับสนุนส่งเสริมและอาจนำไปใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตหรือใช้ในระบบอัจฉริยะต่างๆ ได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวไร่เฮ กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ที่ 1,080 บาท/ตัน

กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ที่ 1,080 บาท/ตัน ดันรายได้ชาวไร่ กังวลเปิดหีบไปแล้ว 64 วัน พบลอบเผาอ้อยกว่า 15 ล้านตัน เน้นย้ำชาวไร่และโรงงานน้ำตาลให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

เคาะราคาขั้นสุดท้าย 1,106.40 บาท/ตันอ้อย

กอน.เร่งดูแลชาวไร่อ้อย เคาะราคาขั้นสุดท้ายปี 64/65 ที่ 1,106.40 บาท/ตันอ้อย เผยตั้งแต่เปิดหีบสัดส่วนลักลอบเผาสูงถึง 10 ล้านตัน หวั่นสถานการณ์ PM 2.5 เข้าขั้นวิกฤต

ผวาหีบอ้อย 27 วัน ลอบเผาอ้อยพุ่งสูงถึง 4 ล้านตัน

กอน.รับลูก"สุริยะ" ถกปรับโครงสร้าง กบ.-เคาะราคาอ้อย ผวาหีบอ้อย 27 วัน ลอบเผาอ้อยพุ่งสูงถึง 4 ล้านตัน กังวลฝุ่นพิษเริ่มรุนแรงหลายพื้นที่ กทม. อากาศแย่เริ่มกระทบประชาชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สอน. พัฒนาตลาดกลางเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรไร่อ้อย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม