สสส. สานพลัง สธ. สช. และ สปสช. ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทย จัดการอบรมระดับนานาชาติ เรื่อง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาวะ : ประสบการณ์จากประเทศไทย”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก Enhancing Leadership in Global Health Thailand (CCS-EnLIGHT) จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาวะ : ประสบการณ์จากประเทศไทย” (International Workshop on “Health and Well-being in All Policies: Thailand Experience”)

โดยในวันที่ 22 พ.ย. 2565 ผู้แทน สสส. นำโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ได้นำเสนอเรื่องการผลักดันนโยบายสุขภาวะผ่านงานสร้างเสริมสุขภาพ และได้ต้อนรับคณะผู้เข้าประชุมที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายใน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 22 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และ ติมอร์-เลสเต โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาจารย์มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้แทนองค์การภาคประชาสังคม

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของไทยให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา อื่นๆ ในด้านระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ และการพัฒนานโยบายของทุกภาคส่วนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อไป

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางที่ สสส. เน้นย้ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะการใช้ยุทธศาสตร์ไตรพลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การควบคุมยาสูบ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อนำไปสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบ Healthy Active Meeting ตามแนวทางที่ สสส. ส่งเสริม คือ เป็นการประชุมที่ปลอดแอลกอฮอล์และยาสูบ จัดอาหารเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ กระตุ้นการมีกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมสุขภาพจิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้ไปปรับใช้และเผยแพร่ในการจัดประชุมในประเทศตนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

WHO ชี้ยอดสังเวยโควิดลดลง 8%ในรอบ 4 สัปดาห์

'หมอธีระ' เผย WHO ออกรายงานโควิด ชี้ผู้เสียชีวิตในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงกว่าช่วงก่อนหน้าราว 8% โดยทวีปอเมริกา- แอฟริกา-เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกยังแรงอยู่

สสส.ชูแคมเปญ “ลดซด ลดปรุง ลดโรค” ชวนคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อ NCDs

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่

'บิ๊กตู่' ยก 'UN-ธนาคารโลก-WHO' ชูผลงานรัฐบาลช่วงปลายเทอม

'บิ๊กตู่' โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ผลงานช่วงปลายเทอมรัฐบาล บอก 'ยูเอ็น-ธนาคารโลก-WHO' ยกชั้นไทย พร้อมขอบคุณความสามัคคีของคนไทยที่ทำให้เป็นทีมประเทศไทย

“มหกรรมไทอีสานสานสุข โฮมแฮงเบิ่งแญงสุขภาวะ” ชูนวัตกรรม เคลื่อนงานสร้างสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565 ที่ ม.ขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

'หมอยง' ชี้โควิดสิ้นสุดเปลี่ยนเป็นโรคประจำกาล ฉีดวัคซีนประจำปี เม.ย.-พ.ค.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 end game โดยเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล