รมว.สุชาติ ลงพื้นที่เชียงราย ลุยพัฒนาแรงงานด้านโลจิสติกส์

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มดีขึ้น อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง จะช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคบริการ รวมถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังช่วยลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงต้องการมาเยี่ยมชมการฝึกของศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิตแรงงานป้อนอุตสาหกรรมขนส่ง และทราบจากรายงานว่าในปีงบประมาณ 2564 - 2565 มีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฯ ไปแล้ว1,590 คน โดยมีสถานประกอบกิจการรับเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าอันตราย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 บาท พนักงานขับรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาท พนักงานขับเครนหน้าท่าเรือขนาด 45 ตัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 บาท และพนักงานขับรถยกสินค้าขนาด 10 ตันขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 บาท เป็นต้น

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการฝึก จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มาเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) ทุกคน การขับรถลากจูงต้องใช้ทักษะความชำนาญ จึงเป็นตำแหน่งงานที่หาคนมาทำงานยาก ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมหรือขับรถประเภทนี้ได้จึงไม่ตกงาน การอบรมในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนส่งพนักงานที่เป็นพนักงานขับรถฝึกหัด เมื่อฝึกจบแล้วบริษัทจะบรรจุเข้าทำงานทันที สำหรับผู้ว่างงานที่หลังจากฝึกจบแล้วจะมีบริษัทเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อรับผู้ที่ผ่านการฝึกบรรจุเข้าทำงานด้วย ซึ่งผมได้เน้นย้ำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้แนวทางนี้ คือต้องเตรียมตำแหน่งงานรองรับ ฝึกทักษะให้ตรงกับที่สถานประกอบกิจการต้องการ ผู้ผ่านการฝึกจะได้มีงานทำทันที เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีเป้าหมายให้แรงงานมีทักษะฝีมือ มีอาชีพและมีรายได้ดูแลครอบครัว โดยในปี 2566 มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,750 คน

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายและระเบียบที่จำเป็น การขับขี่รถหัวลากพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสอบฝึกปฏิบัติขับรถบรรทุก เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุก (ประเภท ท3) และ (ประเภท ท4) ในปี 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มีเป้าหมายดำเนินการฝึกด้านโลจิสติกส์จำนวน 500 คน

สถาบันฯ นานาชาติได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะประเภทรถทัวร์ เพื่อยกระดับทักษะการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน โดยมีสถานประกอบกิจการส่งพนักงานขับรถเข้าอบรมกับสถาบันกว่า 100 คน ผู้สนใจเข้าทำงานด้านโลจิสติกส์ สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.สุชาติ ให้โอวาท ทูต - ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ย้ำ!! ดูแลแรงงานไทยควบคู่ขยายตลาด พร้อมจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบโอวาทให้กับข้าราชการกระทรวงแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำการในต่างประเทศ จ

ปลัดแรงงาน สั่ง สปส.จ่ายเงินทดแทนทายาทลูกจ้างเสียชีวิต เหตุถูกเครื่องจักรเหวี่ยงกระแทกศีรษะดับ กว่า 1.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับรายงานเหตุการณ์ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุถูกเครื่องจักรเหวี่ยงกระแทกบริเวณศีรษะเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงาน

ก.แรงงาน เร่งเสริมทัพ upskill แรงงานป้อนอุตสาหกรรมดิจิทัลปีละกว่า 2 หมื่นคน

ปลัดกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกทักษะแรงงานป้อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ตั้งเป้าปีละกว่า 2 หมื่นคน ลั่น ! อยู่ไหนก็เรียนรู้ได้

'สุชาติ' เปิดใจทำไมลง 'ปาร์ตี้ลิสต์' แทน ส.ส.เขต

'สุชาติ' ไขข้อข้องใจทำไมไม่ลง ส.ส.เขตแต่หันมาลงปาร์ตี้ลิสต์ เผยเหตุผลหลักจากประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายงานหลายปีที่ผ่านมา ชี้ชลบุรีคือชีวิต ประเทศชาติคือลมหายใจ

กรมจัดฯ ส่งอีกเกือบ 300 บินเกาหลี- อิสราเอล ถูกกฎหมาย

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่แรงงานไทย จำนวน 241 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามโครงการ EPS