กองทุนสื่อ จับมือ มศว ประสานมิตรเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง หวังสร้างพลังบวกทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 19- 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดา

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ  ผศ. ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย และ ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง WISE CREATORs : เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ผลิตสื่อในทุกระดับที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำองค์ควมารู้และทักษาที่ได้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศ  “การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกอบกับ กองทุนฯ มีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายหลัก คือ TMF Learning Center ศูนย์กลางการเรียนรู้สื่อครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตสื่อในทุกระดับ ซึ่งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มศว ประสานมิตร ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ผลิตสื่อ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กว่า 40 คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติในการกำหนดเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมสร้างสื่อพลังบวก ปลอดภัย และสร้างสรรค์” ดร.ธนกร กล่าว

สำหรับ หัวข้อหลักของการอบรม มีดังนี้
1. แนวทางการมองโลกเชิงสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมโลกและการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่

2.2023… ภูมิทัศน์สื่อไทย

3.กระบวนทัศน์ใหม่ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

4.การวิพากษ์และประเมินผลกระทบของสื่อที่มีต่อชีวิตผู้คนและสังคมไทย

5.ถอดรหัสชิ้นงานสื่อกับประเด็น “ความปลอดภัยและสร้างสรรค์” ผ่านกรณีศึกษา และเทคนิคการรับมือกับ “ภาวะวิกฤติเชิง จริยธรรม” อย่างสร้างสรรค์

6.ถอดรหัสกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานดิจิทัล

7.HOW To TIPS : ผลิตสื่ออย่างไรให้ปลอดภัย ถูกกฎหมาย

8.เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหา StoryTelling อย่างไรให้ขายได้

9.เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์

10.กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์มุมมองผู้รับสารผ่านเครื่องมือ Social Listening

11.Content Creator : How to Success

12.ฝึกปฏิบัติการผลิตและนำเสนอผลงานสื่อ Digital Platform ให้เกิด impact

13.กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรสื่อ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง’กองทุนสื่อ จับมือ ราชทัณฑ์ ผลิตสื่อร่วมเผยแพร่ ‘คืนคนดีกลับสู่สังคม’

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลการพิจารณาทุนปี 66

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ดันผลงานสู่วงกว้าง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 - 20.00 น. ณ บริเวณ

ผู้จัดการกองทุนสื่อ มั่นใจ บิ๊กโปรเจคเกิดแน่ หลังแลกเปลี่ยนกับ KOCCA ต่อเนื่อง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้พบปะหารือกับ คุณWoong-jin Park ผู้แทน KOCCA ประจำประเทศไทย

จุดพลังสร้างสรรค์วัยโจ๋ สร้างภูมิคุ้มกันสื่อร้าย ให้ท้ายสื่อดี

กองทุนสื่อฯ ชวนเยาวชนขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ผลิตคลิปสั้นส่งประกวดในโครงการ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ" ชิงเงินรางวัลหลักแสน  ขณะที่ รมว.วัฒนธรรมฯ หนุนรู้เท่าทัน ผลักดันเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน  

กองทุนสื่อ เชิญชวนเข้าร่วมอบรม และผลิตคลิปสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลโครงการ ‘ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ’

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) จัดแถลงข่าว การประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ” ( Digi Camp)