สวธ.หนุนงบฯ สภาวัฒนธรรม-เครือข่ายวัฒนธรรม ลุย 14 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีล้ำค่า สู่Soft power

 8 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2566 มีสภาวัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และได้ยื่นขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการจำนวนมากกว่า 100 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4/2566) จำนวนรวม 14 โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้งานวัฒนธรรมของชาติในทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สวธ.จึงได้อนุมัติเงินอุดหนุนรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท  ให้สภาวัฒนธรรมและเครือข่าย ได้ดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนี้ ให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม สืบทอดประเพณีและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า มีโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ในครั้งนี้ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาเมืองสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (มิติทาง “วัฒนธรรม” “สังคม” และ "เศรษฐกิจ”) สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

2 .โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม เพลงลูกทุ่ง หมอลำ ผ่านงานประกาศผลรางวัล คมชัดลึกลูกทุ่ง AWARD 2566 บริษัท เนชั่นกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

3. โครงการงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนอง สานสายศรัทธาสองแผ่นดิน (ไทย - เมียนมาร์) ประจำปี พ.ศ. 2566 สภาวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

4.. โครงการกินอยู่ อย่างไทย วิถีไทย คนเมืองนนท์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

5. โครงการการอนุรักษ์ การนุ่งห่มผ้าไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

6. โครงการสืบสานมรดกล้ำค่าเทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

7. โครงการมหกรรมหมอลำพื้นบ้านออนซอนอีสาน ฮีต 12 ตามฮอยอีสาน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น ซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566  สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

8. โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” ซีซั่น 5 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

9. โครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

10. โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

11. โครงการประชุมเสาวนา ลุ่มน้ำโขง ชี มูล สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  สภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ

12.โครงการเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

13. โครงการสืบทอดประเพณีถือศีลกินเจ (ถือศีลกินผัก) จังหวัดกระบี่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

14.โครงการต้นแบบลูกเสือวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมไทย  สโมสรลูกเสือตามรอยป่าสยาม

ทั้งนี้ สภาวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม สามารถตรวจสอบโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนได้ทาง www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) หรือติดต่อกลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ 0 2 247 0028 ต่อ 1414

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

เพื่อน้อมรำลึกและดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ หนุนดนตรี-เฟสติวัล

9 ต.ค.2566 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานครบรอบวันเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 36 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พันโท สมชาย กาญจนมณีรองเลขาธิการสำนักพระราชวัง นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร