สวธ.จัดงาน’มรดกภูมิปัญญานราธิวาส’ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ สร้างรายได้ในท้องถิ่น

เพิ่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้ นายโกวิท ผกามาส อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “ งานมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566” ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ และสนับสนุนอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้ อีกทั้งกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจในรูปแบบ Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรม 5F ในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับภูมิปัญญา และเหล่าศิลปินท้องถิ่นชายแดนใต้ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส และนำสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีนายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ ผ่านมา

ภายในงาน “งานมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566” มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส การสาธิตและจำหน่ายอาหารและสินค้าทางวัฒนธรรม จาก 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมนั่งรถไฟเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามทางธรรมชาติหาดนราทัศน์ และการแสดงของกลุ่มศิลปินนักร้องพื้นบ้าน ตลอดจนศิลปินนักร้องซุปเปอร์สตาร์ยาวีชายแดนใต้

โอกาสนี้ รองอธิบดี สวธ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ กลุ่มถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระจูด ต.โคกเคียน และศูนย์เรียนรู้นราพิมพ์ใบ ย้อมสีธรรมชาติ ดำเนินงานพิมพ์ลายผ้าจากการใช้ใบไม้จากธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลายระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่

สิ้น'นายหนังเคล้าน้อย' ศิลปินแห่งชาติ

25 ก.ย.2566 - นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้สุดเศร้า เมื่อได้รับแจ้งว่า นายเคล้า โรจนเมธากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยาย

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ

ลิ้มรสอาหารถิ่นกับ 77 เมนูหากินยาก!

าน”มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  จัดขึ้นยิ่งใหญ่ปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทย ไฮไลท์ สวธ. ผนึกภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม นำเมนูอาหารถิ่น 77