ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตเฝ้าฯ โอกาสจะพ้นจากหน้าที่

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัคราชทูตออสเตรเลีย-เอกอัคราชทูตเช็กเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

10 พ.ค.2565 – เวลา 17.49 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแอลลัน  เจมส์  มักคินนัน (Mr. Allan James Mckinnon) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เสร็จแล้ว  เวลา  18.07  น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมาเร็ก  ลิบชีตซกี (Mr. Marek  Libřický) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ เวียนเทียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

ในหลวงพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบได้เนติบัณฑิต

27 เม.ย. 2565 - เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

‘ในหลวง’ พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ร.ร.นายร้อยตำรวจ ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง

ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วปอ.

11 เม.ย.2565 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

ในหลวงพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

6 เม.ย.2565 - เวลา 20.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ 

ในหลวงพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

26 มี.ค.2565 - เวลา 18.24 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ประพันธ์