ป้ายกำกับ :

สุภัทร จำปาทอง

นักเรียนอายุ 5-11 ปี ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3.2 ล้านคน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน ช่วงอายุ 5 – ไม่เกิน 12 ปี จำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,254,366 คน ขณะนี้มีนักเรียน

เพิ่มเพื่อน