'ครป.' วิพากษ์ระเบิดเวลาร่างกฏหมายถอดถอนท้องถิ่น เจตนาควบคุมปชช.ผุดเครือข่ายขึ้นต่อต้าน

'ครป.' วิพากษ์ระเบิดเวลาร่างกฏหมายถอดถอนท้องถิ่นคือกฎหมายควบคุมประชาชนฉบับที่ 2 ผุดเครือข่ายนักวิชาการเพื่อการกระจายอำนาจขึ้นต่อต้าน

15 ก.ค.2565 - ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และผอ.ศูนย์ศึกษากฎหมายการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะเครือข่ายนักวิชาการเพื่อการกระจายอำนาจ (คนก.) กล่าวถึงปัญหาร่างกฎหมายถอดถอนท้องถิ่นว่า ร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ซึ่งจะพ้นวาระ 2 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น เมื่อฟังเพียงชื่อแล้ว ชวนให้เข้าใจว่าเป็นร่างฯ ที่น่าจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการควบคุมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามปกติ แต่เมื่อดูเนื้อในแล้ว ร่างฯ นี้กลับมีซ่อนปัญหาระดับระเบิดเวลาไว้จนกลุ่มนักวิชาการที่อยากเห็นการกระจายอำนาจที่มีคุณภาพ และเห็นความเติบโตของการเมืองระดับท้องถิ่นที่จะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยระดับชาติมีความห่วงใยอย่างมาก

ดร.ศักดิ์ณรงค์ กล่าวว่า ร่างฯ นี้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นเรื่อง มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตกแต่งเพิ่มเติมเนื้อหา มีร่างฯ ของ ส.ส.ประชาธิปัตย์มาประกบ ว่ากันว่าฝ่ายผู้ผลักดันมีการจัดกระบวนการรับฟัง 3 เวที แต่แปลกที่กระบวนการนี้เงียบมาก ฝ่ายท้องถิ่นเองก็ทราบเรื่องอย่างจำกัดมาก ปัญหาของร่างฯ นี้มีหลายประเด็น แต่ประเด็นใหญ่ๆ มี 2 ประการ

หนึ่งคือ ร่างฯ นี้ได้ทำลายหลักการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (Recall) ที่ทั่วโลกเขาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นทั้งผู้เข้าชื่อขอให้ถอดถอนและผู้ออกเสียงโดยตรงและลับเพื่อถอดถอนหรือให้คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปเอง แต่ร่างฯ นี้ แค่ให้ประชาชนเข้าชื่อแล้วครบจำนวนแล้วก็มีผลเลยถอดถอนโดยอัตโนมัติ

สอง กฎหมายนี้ได้เพิ่มให้มีช่องทางการถอดถอนด้วยการให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด (ซึ่งต่ำมากคือไม่น้อยกว่า 5 พันคนหรือ 1 ใน 10 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า) เพื่อให้ผู้กำกับดูแลจัดให้สอบสวนผู้ถูกร้อง โดยให้ผู้กำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามผลการสอบสวน และยังให้มีอำนาจสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะการสอบสวนยังไม่ยุติ

รองประธานครป. กล่าวต่อว่า ประเด็นแรกนั้น ตัดสิทธิประชาชนทั่วทุกกลุ่มที่จะได้ชี้ชะตาตัวแทนของเขาและท้องถิ่นของเขาอย่างชอบธรรม ประเด็นที่สองเป็นการนำเรื่องการกำกับดูแลที่ผู้กำกับดูแลมีอำนาจสอบสวนอยู่แล้วตามกฎหมายจัดตั้งอปท.มาปะปนกับเรื่องการถอดถอน แล้วยังเป็นการขยายอำนาจกำกับดูแลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเกินขอบเขตทั้งที่รัฐธรรมนูญยืนยันว่าต้องกำกับดูแลเท่าที่จำเป็น

"กลุ่มนักวิชาการเพื่อการกระจายอำนาจ (คนก.) มองว่าร่างฯ นี้สะท้อนเจตนาที่จะเข้ามาดึงคืนอำนาจ ในระยะยาวและพยายามเข้ามาควบคุมท้องถิ่นให้เป็นเสมือนองค์กรใต้บังคับบัญชา ผลในอนาคตคือการสูญเสียความเป็นอิสระของอปท. พัฒนาการของกระจายอำนาจถูกหยุดยั้ง เกิดการกลั่นแกล้งกันและความขัดแย้งวุ่นวายในการเมืองท้องถิ่นต่อไปอย่างแน่นอน เจตนาและปฏิบัติการเช่นนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพยายามผลักดันร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนที่ถูกคัดค้านอย่างกว้างขวางนั่นเอง"รองประธานครป. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจดัง เผยเรื่องที่ธนาธรพูดไม่หมด หลังถือน้ำสีสนิมเข้าสภาฯ ชงปลดล็อกท้องถิ่น

เพจเฟซบุ๊ก Street Hero V3 โพสต์ข้อความว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าสภา อ้างว่าถ้าปลดล็อกท้องถิ่นจะทำให้ทุกตำบลเจริญขึ้น พร้อมนำน้ำสีสนิมว่าเหมือนน้ำประปาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นการพูดไม่หมด ผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้

แนะทบทวน กม.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หวั่นก่อความขัดแย้งถึงขั้นเข่นฆ่ากัน

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย

'เพื่อไทย' ทนไม่ไหว จี้ 'บิ๊กตู่' รีบยุบสภา เห็นรัฐบาลชื่นมื่นดี แต่สภาเดินต่อลำบาก

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกิดปัญหาองค์ประชุมล่ม ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่…) พ.ศ. …

'ธนาธร' ชูธง ท้องถิ่นในแบบกทม.ผู้บริหารสูงสุดมาจากการเลือกตั้ง คือจุดหมายสูงสุดที่ต้องไปให้ถึง

'ธนาธร' ชูธง จุดหมายสูงสุดของการกระจายอำนาจที่แท้จริงคือการที่ทุกจังหวัดมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น เหมือนกับกรุงเทพฯ ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดต้องมีเพียงคนเดียวมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ปรากฎการณ์ 'ชัชชาติฟีเวอร์'จะกลายเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศสัมผัสจับต้องได้

'ปิยบุตร' ร่วมเวทีม.ขอนแก่น ยกปัญหา 'ขนส่งมวลชนสาธารณะ' รณรงค์ 'ปลดล็อกท้องถิ่น'

'ปิยบุตร' ร่วมเวทีสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รณรงค์ 'ปลดล็อกท้องถิ่น' ยกปัญหา 'ขนส่งมวลชนสาธารณะ' ที่ไม่มีในจังหวัดอื่น เป็นเพราะไม่มีการกระจายอำนาจที่แท้จริง ชี้ 3 ปมสำคัญ พลิกโฉมท้องถิ่น สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

มาอีกแล้ว 'เลขา ครป.' ชี้นายกฯไม่ทำการบ้าน วอนสื่อถามจะลาออกวันไหน

"เลขา ครป. ชี้ นายกฯ ปาฐกถาที่ญี่ปุ่นไม่ทำการบ้าน ไม่ให้เกียรติคนไทย เพราะไปเป็นครูโรงเรียนนายร้อยฯจี้พรรคการเมืองชูพล.ประยุทธ์ ถือว่าล้มเหลวทางจริยธรรม ไม่มีความรับผิดชอบทางการเมือง ฝากสื่อถามนายกฯ จะลาออกวันไหน"