ทำดี มีคนรู้ 'วุฒิสภา' มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จิตอาสาที่เสียสละ ยกย่อง 4 อาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิต

'วุฒิสภา' มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ทำดี มีคนรู้” ยกย่องความกล้าหาญ 4 อาสาสมัครกู้ภัยเสียชีวิตช่วยเหตุไฟไหม้ พร้อมชื่นชมบุคคลผู้มีจิตอาสาในสาขาวิชาชีพที่เสียสละ เปรียบเป็นผู้ปิดทองหลังพระ

2 ก.ย.2565 -ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลผู้กระทำความดีต่อสังคมและประเทศ ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศ ในโครงการ “ทำดี มีคนรู้” ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.กลุ่มบุคคลผู้มีจิตอาสาเสียสละ มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 4 รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2.กลุ่มบุคคลผู้มีจิตอาสา ใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และเสียสละกำลังกาย เวลาและสติปัญญาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1.นายนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ บริษัทกิบไทย จำกัด 2.ทีมจิตอาสา เค เยาวราช นำโดยนายสมศักดิ์ ศรีเพ็ชร 3.นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศีลป์ ผู้ก่อตั้งคลินิกเวชกรรมสุรัตน์ และ4.นายพีระ อุดมกิจสกุล ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้นายพรเพชร กล่าวว่า การประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเพื่อนมนุษย์ด้วยการเสียสละความสุขสบายส่วนตัว ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นศรัทธา และเห็นคุณค่าของการกระทำนั้น และมีความสุขที่ได้กระทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น ถือเป็นงานปิดทองหลังพระ ที่น้อยคนนักจะมองเห็น จะมองเห็น โดยผู้ปฏิบัติต้องอาศัยพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีความรักความเสียสละ มีน้ำใจเอื้ออาทร และมีจิตใจโอบอ้อมอารี ซึ่งคนเหล่านี้ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ และควรได้รับกำลังใจจากผู้คนในสังคม โดยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีสภาพปัญหามากมายที่ไม่สามารถรอการแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้งานอาสาสมัครและจิตอาสาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วยแก้ไขปัญหาและวิกฤตของสังคมในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ตนขอชื่นชมและสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 4 คนที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการเสี่ยงภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา จนเกิดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต รวมถึงนายนิเวศน์ที่ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ อุทิศทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆในสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ทีมจิตอาสา เค เยาวราช ตลอดจนประชาชนจิตอาสาทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสละกำลังทรัพย์ กำลังกายและกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และนายสุรัตน์ ผู้ก่อตั้งคลินิคเวชกรรมสุรัตน์ที่ได้อุทิศตนเพื่อสังคม ให้โอกาสคนยากไร้เข้าถึงบริการการรักษาพยาบาลด้วยกันก่อตั้ง “คลินิก 1 บาทรักษาฟรี” มาเป็นระยะเวลา 17 ปี และบริษัทไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัด ที่สนับสนุนการเป็นผู้มีจิตสาธารณะในการพัฒนามาตรฐานการบริการ มุ่งสู่หน่วยงานของภาครัฐที่มีการให้บริการเป็นเลิศในการขนส่งและกระจายสินค้าสนับสนุนภารกิจด้านการขนส่งเครื่องอุปโภคและบริโภคนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามที่พบกับวิกฤตต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“การจัดการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศในโครงการทำดีมีคนรู้ในวันนี้ ถือเป็นการประกาศให้สังคมได้รับทราบว่าคนดี เมื่อทำความดีต้องมีคนรับรู้ และต้องได้รับการชื่นชมยินดี พร้อมกับเป็นการมอบกำลังใจให้กับบุคคลดังกล่าวและสนับสนุนให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคมในการทำความดีต่อไป” นายพรเพชร กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จี้ 'พรเพชร' สางปมกิ๊กสภาสูงใน 7 วันเตือนสังคมรับไม่ได้ลงโทษแค่ตักเตือน

'วัชระ-สมบูรณ์' จี้ 'พรเพชร' สางปมกิ๊กสว.ใน 7 วัน ดักคออย่าประวิงเวลาปกป้องกันเอง สังคมรับไม่ได้ลงโทษแค่ตักเตือน

ชงแจก500ไปเลือกตั้ง

“ส.ว.” มาอีกแล้ว ชงผลศึกษาการเลือกตั้ง แนะรัฐอุดหนุนค่าเดินทางไปหย่อนบัตรคนละ 500 บาท

'พรเพชร' รับไม่พอใจงานปฏิรูปประเทศ บอกไม่ต้องรีบปิดสวิตช์ส.ว.เพราะเดี๋ยวก็ปิดตัวเองแล้ว

'พรเพชร' พอใจผลงานวุฒิสภา ทำได้ดีแต่อาจถูกวิจารณ์บ้าง ยอมรับไม่พอใจงานปฏิรูปประเทศ ชี้ยังเกิดหน้าเต็มที่ก่อนครบวาระ 5 ปี บอกไม่ต้องรีบปิดสวิซต์ส.ว.เพราะเดี๋ยวก็ปิดตัวเองแล้ว

'วิปฝ่ายค้าน' ยอมรับฉายาสภา '3วันหนี 4 วันล่ม' เห็นใจ 'ชลน่าน' งานเยอะ อาจจืดไปหน่อย

'วิปฝ่ายค้าน' ยอมรับฉายาสภา '3วันหนี 4 วันล่ม' เห็นใจ 'ชลน่าน' งานเยอะ อาจจืดไปหน่อย ป้อง 'ชวน' ไม่ถึงซวนเซ cแต่ ฉายา'พรเพชร' เบาไป ชอบใจ วุฒิโดน ‘สภาตรา ป.’ เห็นด้วยวาทะแห่งปีเหมือนจับโจรสารภาพต่อหน้าศาล

'ธนาธร-ปิยบุตร' โผล่รัฐสภาชงแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกกระจายอำนาจ

'ธนาธร' ควง 'ปิยบุตร' เสนอรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกกระจายอำนาจ แจงไม่แตะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ลั่นไม่คิดแบ่งแยกดินแดน ปัดยุบส่วนราชการ ชี้แค่ย้ายไปสังกัดท้องถิ่นแทน