'กสม.' ออกแถลงการณ์จี้ 'มหาดไทย' ทบทวบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ!

กสม.ห่วงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แนะทบทวนให้ได้สิทธิ​ถ้วนหน้า​

23 ส.ค.2566 - คณะกรรมการ​สิทธิ​มนุษยชน​แห่งชาติ​ (กสม.)​ ออกแถลงการณ์​กรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น “ผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด” และอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นั้น กสม.ได้ติดตามสถานการณ์สิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่รัฐต้องให้ความสำคัญ เห็นว่าสิทธิในการมีหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐต้องจัดให้กับผู้สูงอายุทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี

เพื่อไม่ให้กระทบกับประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจตกหล่นหรือหลุดไปจากกระบวนการคัดกรอง ทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต กสม. เห็นว่ารัฐบาลควรพิจารณาทบทวนระเบียบดังกล่าว เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างถ้วนหน้า และดำเนินมาตรการเพิ่มการจัดเก็บรายได้ หรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมทั้งพิจารณาปรับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ควรคงมาตรการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดี เช่น การส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออมในระบบกองทุนการออมแห่งชาติ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสังคมไทยต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' นำทีมลุยเอง บุกผับเถื่อนพบนักเที่ยวฉี่ม่วงเพียบ

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ธ.ค. 66) เมื่อเวลา 02.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธุรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง

กสม.ปลื้ม กทม.ทำตามข้อเสนอแนะ!

กสม. ชื่นชม กทม.ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพให้สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ในทุกโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพฯ

'มท.1' เชื่อลงทะเบียนหนี้ระบบยังมีอีกเยอะ ย้ำไกล่เกลี่ยวินวินทุกฝ่าย

'อนุทิน' เชื่อลงทะเบียนหนี้นอกระบบยังมีอีกเยอะ หลังเปิด 3 วัน พุ่ง 4 หมื่นกว่าราย ชี้ต้องไม่มองเจ้าหนี้เป็นผู้ร้ายอย่างเดียว พบโดนลูกหนี้เบี้ยวจำนวนมาก ย้ำจุดยืนไกล่เกลี่ยวินๆ ทั้งคู่

มท.สรุปยอดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 2 วันแรกทะลุ 3.7 หมื่นราย มูลหนี้ 1.5 พันล้านบาท

ปลัด มท. เผยยอดประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แล้ว 37,579 ราย มูลหนี้กว่า 1,528 ล้านบาท โดย กทม. มีผู้ลงทะเบียนมากสุด 2,496 ราย ย้ำทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อบูรณาการหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป