ข่าวดีชาว 3 นิ้ว! ศาลฯให้ประกันตัว 'เบนจา อะปัญ'

แฟ้มภาพ

14 ม.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.20 น. นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน แจ้งในทวิตเตอร์ แจ้งว่า "ศาลอนุญาตให้ประกันตัว ‘เบนจา อะปัญ’ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พ.ค. 65

ห้ามทำกิจกรรมที่จะกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, ห้ามชุมนุมก็ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง 18:00 น. ถึง 06:00 น., ห้ามออกนอกประเทศ, ให้ติดกำไล EM

เบนจาจะได้รับการปล่อยตัวเย็นนี้”