ปีที่สองในเจ็ดปีของการตีฝ่าการปฏิวัติทางเศรษฐกิจ-สงครามทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจและฐานตลาดหุ้นใหม่

ด้วยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อ 14 พฤษภาคม 2566 นอกจากเรื่องการต่อสู้อุดมการณ์หลักของชาติ-สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นประเด็นสำคัญแล้ว การนำเสนอประเด็นทางเศรษฐกิจของในเมืองก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มีส่วนตัดสินแพ้-ชนะกันอย่างมีนัยยะสำคัญ

ผู้เขียนขอชี้ว่าอย่าไปสนใจนักกับการขึ้น-ลงของตลาดหุ้น-ใครซื้อใครขาย เพราะจริงๆแล้วในทางโหราศาสตร์เป็นเพียงเค้าลาง-ส่วนหนึ่งของการต้องปฏิวัติใหญ่ฐานเศรษฐกิจของเมือง-ฐานตลาดหุ้นไปพร้อมกับการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลก บางกรณีกลายเป็นรบกันจริงด้วยอาวุธก่อตัวมาแล้วตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม 2565 แล้วจะไปสิ้นสุดประมาณกลางกรกฎาคม 2572

ต่อไปนี้ผู้เขียนจะได้สะกัด คำทำนายเดิมที่พูด-เขียนมาตลอดถึงดวงเมือง-โลกว่าด้วยเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่-สงครามเศรษฐกิจที่เมืองไทย-คนไทยต้องดีฝ่า-และผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากจบปรากฎการณ์นี้แล้วอีกครั้ง

1.ในทางโหราศาสตร์ มฤตยูที่สัญลักษณ์คือ0เป็นหนึ่งในบาปเคราะห์ หรือดาวร้าย เป็นตัวแทนของการปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่-ภัยอาเพศ-เหตุร้าย-เหตุการณ์ที่ไม่ทันนึกคิด-การผลัดเปลี่ยนพลัดพรากทันทีทันใด-ความเศร้าโศก-การฆ่าหรือทำร้ายตัวเอง-การกระทำโดยถูกยุยง-เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่แบบวิตถาร-ละเลยต่อกฎหมาย-ธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรมที่เกี่ยวกับมหาชนฯลฯตามที่คนเรียนโหรท่องกันติดปาก”ทายอาเพศทายมฤตยู”

2.คำทำนายเดิมและยังย้ำเหมือนเดิมคือมฤตยูจร(0)ได้จากราศีเมษแล้วเข้าเดินในราศีพฤศภ ซึ่งเป็นดินแดนของเศรษฐกิจ-การทำมาหาได้ของโลก และเมืองรัตนโกสินทร์ ที่เรื่องเหล่านี้จะถูกมฤตยูจรเขย่า-เปลี่ยนแปลงใหญ่-ปฏิวัติเริ่มจริงจังตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2566-กรกฎาคม 2572

3.เหตุการณ์สำคัญในอดีตที่มฤตยูจรเดินในราศีนี้ที่กระทบกับเมือง-โลกทั้งดีและร้าย

3.1รอบสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ระหว่างมิถุนายน2399-1มกราคม2406 ซึ่งเป็นเจ็ดปีมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภรอบแรกตั้งแต่วางเสาหลักเมือง

รอบนี้ ระดับโลกคือเหตุการณ์สงครามฝิ่น ที่จีนถูกบีบให้เปิดประเทศแบบหน้าเขียวหน้าเหลือง และสุดท้ายต้องให้เช่าเกาะฮ่องกง99ปี

ส่วนเมืองสยาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามปฏิวัติ-ปรับราชอาณาจักรให้ทัน-ล้ำสมัยเป็นตะวันตกมากที่สุดตั้งแต่มีประเทศสยามมา เช่นเจริญสัมพันธไมตรีกับหลายประเทศมาก -ผูกปี้ข้อมือจีนหรือขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว-อังกฤษขอขุดคอคอดกระแต่ระดมทุนไม่ได้เลิกไปเอง-พิมพ์ราชกิจจานุเบิกษาครั้งแรกในสยาม-ประกาศใช้เหรียญบาท-ใช้กะแปะ อัฐ โสฬสแทนเบี้ยหอย หรือเปลี่ยนแปลงเงินตรานั่นเอง-สร้างถนนบำรุงเมือง เฟื่องนครสร้างแบบตะวันตกเป็นครั้งแรก

3.2 รอบ 2 ตั้งแต่กรกฎาคม 2482-14 กรกฎาคม 2489 เจ็ดปีมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภรอบสองตั้งแต่วางเสาหลักเมืองเป็นรอบนี้สาหัสมากทั้งโลกและเมืองโดยมีเหตุการณ์ทั้งดี-ร้ายที่เกิดตลอด

เหตุการณ์ระดับโลก เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรตที่ดังกฤษ-เดือดร้อนจากสงครามมหาเอเชียบูรพา เมืองถูกกองทัพญี่ปุ่นบุกขอให้เป็นทางผ่าน -รัฐบาลพยายามเอาตัวรอดจากญี่ปุ่นไปตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองที่เพชรบูรณ์-ถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งระเบิดสะพานพระรามหก โรงไฟฟ้าวัดเลียบและวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหาร-ตบท้ายด้วยพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลต้องปืนเสด็จสวรรคตและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่9ของราชวงศ์จักรี

ภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์
มฤตยูจร(0)เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง8กรกฎาคม 2565-18กรกฎาคม 2572

ด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าอื่นๆในระยะเจ็ดปีนี้ที่โดดเด่นคือการตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย-ประกาศใช้เพลงชาติไทย-ตั้งวงสุนทราภรณ์(บันเทิงล้ำสมัย)-เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากสงกรานต์เป็นสากล1มกราคม-สถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม—ก่อตั้งวิทยาลัยการปกครอง-สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-มหิดล-ศิลปกร-ตั้งธนาคารกรุงศรีอยุทธยา-ธนาคารกสิกรไทย-ตั้งโรงพยาบาลศรีธัญญามีการเดินขบวนครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นกิจกรรมเพื่อชาตินักเรียนเตรียมอุดม และนิสิตนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องดินแดนอินโดจีนที่เสียไปในช่วงรัชกาลที่ห้าคืนจากฝรั่งเศส-ทหารเรือไทยได้สู้ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง—เปิดอนุสาวรีย์ชัยฯ

4.การที่มฤตยูจรกลับมามุมนี้เป็นรอบที่สาม ผลที่คาดว่าจะได้หลังการการตีฝ่ารอบนี้  ไม่ว่าเศรษฐกิจ-สงครามเศรษฐกิจจะเขย่าโลกและเมืองขนาดไหนผู้เขียนยังหวังในแง่ดีว่า โลกจะทำเพียงสงครามเศรษฐกิจกันเหมือนรอบที่หนึ่ง ไม่รบกันเป็นสงครามโลกเหมือนรอบที่สองที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

ส่วนเมืองนั้นคาดผลคือเมื่อถึงประมาณกรกฎาคม 2572 หากยืนอยู่ข้างกำแพงพระนคร เราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไ

ซึ่งหากทำได้ดี เศรษฐกิจของเมือง-ตลาดหุ้นจะมีโอกาสปรับฐานขึ้นหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปเป็นสูง แต่หากล้มเหลวเมืองก็จะล้มลุกคลุกคลานทางเศรษฐกิจติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตลาดหุ้นก็คงเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองต่อไป ซึ่งจะน่าเสียดายมาก

แม้จะมีปัญหา-อุปสรรคขนาดไหนเพราะมฤตยูเป็นดาวร้ายแต่ ผู้เขียนก็หวังผลสรุปในทางดีมากกว่าเพราะ  ถิ่นที่มาและจุดที่ตั้งให้คุณกับเมือง บนเงื่อนไขว่าชาวเมืองจะต้องผ่านการต่อสู้-ปัญหา-อุปสรรคและกล้าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ก่อน

ตอนต่อไปรออ่านเนื้อเรื่องถึง อาการเตือนของมฤตยูจรภพที่สองรอบนี้ว่าต้องเขย่า-ปฎิวัติ--เปลี่ยนแปลงใหญ่ที่นำมาแล้วจากพรรคก้าวไกลและจังหวะดี-ร้ายของเมืองเรื่องเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นรวมทั้งคู่มือดีฝ่าไปให้ถึงกรกฎาคม 2572 (ยังมีต่อ)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลของหนึ่งในตรีเทพ-พระราหูจร-ย้ายจากเมษเข้ามีนต่อคนทุกลัคนาราศี(ตอนที่5)

หลังจากตรีเทพอันได้แก่พระราหูจร(8) และพระเสาร์จร(7) และพฤหัสบดีจร(5) ร่วมมีผลต่อราศีเมษมาตั้งแต่ 19 เมษายน 2566 ช่วยกันสร้างความปั่นป่วน-ผันผวน-ผิดฝั่งผิดฝา-ว้าวุ่นทั้งด้านดี-ร้าย 

ผลของหนึ่งในตรีเทพ-พระราหูจร-ย้ายจากเมษเข้ามีนต่อคนทุกลัคนาราศี(ตอนที่4)

หลังจากตรีเทพอันได้แก่พระราหูจร(8)และพระเสาร์จร(7)และพฤหัสบดีจร(5)ร่วมมีผลต่อราศีเมษมาตั้งแต่ 19 เมษายน 2566 ช่วยกันสร้างความปั่นป่วน-ผันผวน

ผลของหนึ่งในตรีเทพ-พระราหูจร-ย้ายจากเมษเข้ามีนต่อคนทุกลัคนาราศี(ตอนที่3)

หลังจากตรีเทพอันได้แก่พระราหูจร(8)และพระเสาร์จร(7)และพฤหัสบดีจร(5)ร่วมมีผลต่อราศีเมษมาตั้งแต่19เมษายน 2566 ช่วยกันสร้างความปั่นป่วน-ผันผวน-ผิดฝั่งผิดฝา-ว้าวุ่นทั้งด้านดี-ร้าย ไปตา