ชาวอมก๋อย ลงมติเปลี่ยนชื่อตำบล เหตุไม่เชื่อมโยงถิ่นที่ตั้ง แถมซ้ำซ้อนทำประสานงานผิดพลาด

มท. ประกาศเปลี่ยนชื่อตำบล "สบโขง" อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น "ตำบลแม่หลอง" แล้ว​ หลังชาวบ้านทำประชาคมให้เหมาะสมทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ดั้งเดิม​ ไม่ซ้ำพื้นที่​ อ.สบเมย

9​ มี.ค.2565 - นายเอกชัย คำอั้น ผอ.คลัง ในฐานะรักษาการปลัด อบต.สบโขง​ อ.อมก๋อย​ จ.เชียงใหม่ ​เปิดเผยว่า​ ชาวบ้านในพื้นที่แสดงความยินดีหลังจากที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชื่อ “ตำบลแม่หลอง” โดย​ประกาศ​ระบุว่า​ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลเพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ดั้งเดิม ที่สามารถพิสูจน์ได้จากเอกสารบุคคล หรือสถานที่และไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชื่ออำเภอแม่หลอง กระทรวงมหาดไทย จึงให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชื่อ “ตำบลแม่หลอง” โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565

อย่างไรก็ตาม เหตุผลในการขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงชื่อ "ตำบลสบโขง" เป็น "ตำบลแม่หลอง"นั้น ในอดีตการตั้งชื่อตำบลที่แยกออกจากตำบลยางเปียงในสมัยนั้น ได้มีการเสนอชื่อตำบลออกเป็น 2 ชื่อ ได้แก่ 1. ตำบลแม่หลอง โดยเสนอมาจากชื่อหมู่บ้านที่ซ้ำกัน ของบ้านแม่หลองหลวงและบ้านแม่หลองน้อยและมีลำห้วยแม่หลอง​ เป็นแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งในตำบล

และ 2. ตำบลสบโขง โดยเสนอมาจากเป็นตำบลที่มีห้วยน้ำจากบ้านแม่โขง หมู่ที่ 12 ตำบลอมก่อย อำเภออมก๋อย มาบรรจบกันหรือพบกันในตำบล กลายเป็นลำห้วยสบโขงไหลลงแม่น้ำเงา โดยมติประชุมคราวนั้นได้เลือกชื่อ ตำบลสบโขง​ เพราะมีสำเนียงดูไพเราะกว่า พูดออกเสียงง่าย มากกว่าคำว่า​ ตำบลแม่หลอง

ซึ่งตำบลสบโขง มีเขตการปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน แต่ไม่มีหมู่บ้านใดที่เกี่ยวพ้องกับคำว่า "สบโขง" รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวพ้องกับสถานที่สำคัญ ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงสถานที่ตั้งของตำบลในปัจจุบัน

สำหรับชื่อเรียก "ตำบลสบโขง" มีชื่อพ้องกับบ้านสบโขง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านทิศตะวันตก ส่งผลทำให้เกิดการประสานงานผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับด้านข่าวสารเผยแพร่ในเรื่องของอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อบ้านสบโขง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมยมาตลอด

ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงชื่อตำบล เพื่อแสดงถึงความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม คือ​ ในพื้นที่ตำบล มีลำน้ำแม่หลอง เป็นสายน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงผู้คนในตำบลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน​ สามารถพิสูจน์ได้จากเอกสารบุคคล หรือสถานที่ และชื่อ "ตำบลแม่หลอง " ไม่ซ้ำซ้อนกับหมู่บ้าน ตำบล​ อำเภออื่น ชื่อ "ตำบลแม่หลอง" ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงไม่ขัดต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยในพื้นที่ตำบล มีหมู่บ้านที่ปรากฏชื่อหมู่บ้านที่มีความเกี่ยวพ้องกับสถานที่สำคัญ ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์​ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงสถานที่ตั้งของตำบลในปัจจุบัน จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่หลองใต้ หมู่ที่ 1, หมู่บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 และ หมู่บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3​ ด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลื้ม UNESCO ขึ้นทะเบียน 5 จังหวัดของไทย เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร

นายกฯ ยินดี UNESCO ขึ้นทะเบียน 5 จังหวัดของไทย “เพชรบุรี – สุโขทัย - กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – เชียงใหม่” เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการออกแบบ

'ทักษิณ' สิ้นมนต์ขลัง! บ้านเกิด-เชียงใหม่ โดน 'ก้าวไกล' ทุบกระจาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ ส.ส.ระบบเขตจำนวน 400 เขต ที่น่าสนใจอีกจังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของ

พรรคพลัง ปราศรัยใหญ่ที่เชียงใหม่ อ้อนขอคะแนนชาวเหนือช่วงโค้งสุดท้าย

พรรคพลังปราศรัยใหญ่ภาคเหนือเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโดยเจ้าของพื้นที่เขต 2 “น้องเปีย” นุชรี อุตสุภา ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 ได้ขึ้นปราศรัยคนแรก

'มาดามหยก' ควงผู้สมัคร 'รวมแผ่นดิน' ซิ่งตุ๊กตุ๊กปักหมุดเชียงใหม่ ร่วมได้ทุกพรรค ไม่มีสีไม่มีฝ่าย  

“มาดามหยก” ควงผู้สมัครส.ส.รวมแผ่นดิน ซิ่งตุ๊กตุ๊ก ขอปักหมุดเชียงใหม่ หวังปั้น “เชียงใหม่ล้านนามหานคร” ชู ซอฟ พาวเวอร์สร้างรายได้ ลั่นร่วมรัฐบาลได้ทุกพรรค ยึดเป็นกลาง ไม่มีสี ไม่มีฝ่าย