พร้อมเปิดใช้ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้สาย ชพ.4019 จ.ชุมพร หนุนการท่องเที่ยว

พร้อมเปิดใช้ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้สาย ชพ.4019 จ.ชุมพรกว่า 19 กม. เสร็จสมบูรณ์ กางแผนสร้างเพิ่มอีก 3 เส้นทาง 18.829 กม. วงเงิน 158.074 ล้านบาท คาดเสร็จสมบูรณ์ในปีหน้า หนุนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

23 พ.ค.2565-นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่ากรมฯได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร(กม.) เสร็จสมบูรณ์ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมถึงยังเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์และส่งเสริมให้เป็นถนนท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับถนนทางหลวงชนบทสายชพ.4019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร มีจุดเริ่มต้นโครงการจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 19+891 โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 – 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 172.082 ล้านบาท ซึ่งสายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ หาดคอเขา หาดตะวันฉาย และหาดละแม อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ทช.ยังมีโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ ถนนสายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.418 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลงานความคืบหน้ากว่า 45% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ช่วงกลางปี 2565 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 20.650 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมี ถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลงานความคืบหน้ากว่า 11% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 31.984 ล้านบาท,ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2)อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร ระยะทาง 6.753 กิโลเมตร ซึ่งได้เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างไปเมื่อเดือนเมษายน 2565 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 105.440 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทช.ทุ่ม 330 ล้านบาทเร่งสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ 4 โครงการ

“กรมทางหลวงชนบท” กางแผนสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ 4 โครงการ วงเงิน 330.156 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จทั้งหมดปี 66 เติมเต็มโครงข่ายให้สมบูรณ์ หนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้านตะวันตกอ่าวไทยยั่งยืน

ชาวบ้านละแม ข้องใจกรมชลฯ ฝายน้ำล้นงบกว่า 35 ล้าน สร้างเสร็จไม่ถึงปีพัง

ชาวบ้าน ร้องข้องใจกรมชลประทานสร้างฝายน้ำล้นงบกว่า 35 ล้าน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำเสร็จเกือบปีใช้ไม่ได้พังเสียหาย ชาวบ้านเดือนร้อน 500-700 ครัวเรือน แถมพื้นที่การเกษตรใกล้เคียงถูกน้ำทะลักท่วมหนัก

เปิดใช้แล้วถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพรหนุนท่องเที่ยวภาคใต้

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพร ยกระดับงานทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย