เมืองย่าโมใส่เกียร์ 5 ลุยปราบยาเสพติด-คุมอาวุธปืนสูญหาย

โคราชขานรับนโยบายคุมอาวุธปืน-ยาเสพติด ใส่เกียร์ห้าเดินหน้า 4 มาตรการสนองนโยบายรัฐบาล

26 ต.ค 2565 - ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ กอ.รมน.จังหวัดมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครราชสีมา(ศปก.นม.) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา, นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าฯ ,นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าฯ, นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าฯ, พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง ผบก.ภ.นครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้องประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อติดตามและรับฟังการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธปืน ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ตลอดจนการร้องเรียนความทุกข์ยากลำบากของประชาชน

นายสยามเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืน ยาเสพติด โดย ครม.เห็นชอบมาตรการและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติด โดยมีมาตรการระยะเร่งด่วนสำคัญ 4 มาตรการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว นำไปใช้ได้จริงในการสร้างความปลอดภัย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.มาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืน โดยการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน เช่น เพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรอง จากต้นสังกัด/นายจ้าง การจัดการอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาต โดยผ่อนผันให้ผู้ครอบครองนำอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาต/หรือที่มีกฎหมาย ห้ามออกใบอนุญาตมาส่งมอบให้แก่ภาครัฐหรือนำมาขึ้นทะเบียน การป้องกันและปราบปรามในเชิงรุก เช่น ตรวจจับการค้าอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการทางดิจิทัล เช่น การป้องกันการค้าอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

2.มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การควบคุมสารเคมีที่นำใช้ผลิตยาเสพติด การทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดและ ยึดทรัพย์ ติดตามจับกุมผู้มีหมายจับคดียาเสพติด การค้นหาผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ การติดตามข้อร้องเรียนประชาชน การทบทวนผู้เสพเป็นผู้ป่วย และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 3.มาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ระยะเร่งด่วน ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยจิตเวช ระยะกลาง เร่งรัดจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ระยะต่อเนื่อง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานบำบัด ยาเสพติด และ 4.การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การพัฒนาเครือข่ายใน และนอกระบบสุขภาพ และการพัฒนาเครือข่ายในชุมชน ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่ออกมา มีความครอบคลุมในการแก้ปัญหา แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด โดยให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนภายใน 3 เดือน ต้องตรวจสอบ ดำเนินการให้เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ต้องขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน สามารถป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน ขณะที่เน้นย้ำหน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย และให้มีการรายงานผลดำเนินงานให้ทราบภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลชวนผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งเร่งไปติดต่อสแกนใบหน้าเพื่อสกัดภัยออนไลน์

ธปท.ประสานธนาคารรัฐ-เอกชนดึงผู้ใช้ Mobile Banking ที่โอนเงินตั้งแต่ 5 หมื่นบาทต่อครั้ง 2 แสนบาทต่อวัน ติดต่อสาขาธนาคารเพื่อสแกนใบหน้าตัดวงจรภัยออนไลน์ ชี้แอปพลิเคชัน 7 แบงก์พร้อมบริการแล้ว

กสม.ชงนายกฯ-สธ.กำหนดปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ให้เอื้อต่อการบำบัดฟื้นฟู

กสม. มีข้อเสนอแนะถึงนายกรัฐมนตรี-สธ. แก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ให้เอื้อต่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยามากกว่ามุ่งลงโทษ

‘ผบ.ตร.’ สั่งจับตาเลือกตั้ง ภาค 2-7-8-9 แข่งขันสูง เร่งกวาดล้างอาวุธปืน

มีการเฝ้าระวัง ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง อาทิ ภาค 2,7,8,9 ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงการระดมกวาดล้างอาชญากรรมได้เน้นย้ำให้มีผลการจับกุมเรื่องอาวุธปืนและความผิดต่างๆ จนถึงวันที่ 13 พ.ค. 

'นครศรีธรรมราช'สังเวยเทศกาลสงกรานต์แล้วหนึ่งชีวิต!

นครศรีธรรมราชสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ผู้ว่าฯ เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายคุมเข้มด่านชุมชนและสายตรวจเคลื่อนที่เร็วเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น

'บิ๊กตู่' ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมดับไฟป่านครนายกเตือนอย่าให้เกิดขึ้นอีก!

'ทิพานัน' เผย 'พล.อ.ประยุทธ์' ขอบคุณทุกภาคส่วนดับไฟป่านครนายกสำเร็จ ด้านผู้ว่าฯ นครนายกขอบคุณ นายกฯ และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใส่ใจและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ตำรวจ ภ.1 กวาดล้างใหญ่ก่อนเลือกตั้ง จับปืน 261 กระบอก ยาบ้า 3 ล้านเม็ด

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1 ) และผู้บังคับการจังหวัดในสังกัดภูธรภาค 1 ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติปิดล้อมตรวจค้นจับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด