ประธานกกต. ลงพื้นที่บุรีรัมย์ เผยปชช.ตื่นตัวเลือกตั้งอบต.มากกว่า อบจ.-เทศบาล

"ประธานกกต."ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ดูตรวจความพร้อมวันสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง อบต. ยันประชาชนตื่นตัวมากกว่าเลือกตั้งอบจ-เทศบาล รับคืนหมาหอน กระจายชุดผู้ตรวจการเลือกตั้ง-เคลื่อนที่เร็ว ตอนนี้กระจายทั่วประเทศ เผยเรื่องร้องเรียนล่าสุด 255 เรื่อง ซื้อเสียง 88 เรื่อง

27 พ.ย.2564 - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่ สังเกตการณ์การส่งมองวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยนายอิทธิพร กล่าวว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งอบต. และบัตรเลือกตั้ง เบื้องต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามการสังเกตการณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตระเวนตรวจความพร้อมในการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ในจ. นครราชสีมา และชัยภูมิ ตรวจเยี่ยมการอบรมกกรรมการประจำหน่วย (กปน.) โดยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มข้น

นายอิทธิพร กล่าวว่า ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เราเริ่มใช้ตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมที่จ.ลำปาง โดยเราไดด้ขอให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ออกแบบคูหาเลือกตั้ง ซึ่งขณะนั้นสายพันธุ์ที่เราเฝ้าระวังคือสายพันธ์อู่ฮั่น หลังจากนั้นเราได้มีการใช้มาตรลอด ตั้งแต่การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีการแพร่ระบาด แต่ในครั้งนี้สายพันธุ์โควิด-19 กลายเป็นสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) แล้วเราจึงขอให้กรมควบคุมโรคยืนยันตรวจสอบอีกครั้ง โดยสามารถใช้รูปแบบเดิมได้ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ามาวัดอุณหภูมิ และฉีดเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายอิทธิพร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตื่นตัวของประชาชนในการเลือกตั้งอบต. ในช่วงที่ตนได้ตรวจเยี่ยมกกต.ประจำจังหวัด นครราชสีมา และชัยภูมิ ได้รับแจ้งว่าประชาชนมีความตื่นตัวมากกว่าการเลือกตั้ง (อบจ.) และเทศบาล โดยมีการประเมินว่าผู้มาใช้สิทธิจะมีจำนวนที่สูงขึ้น และตัวเลขจากการสำรวจของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ที่ได้มีการสำรวจใน 42 จังหวัด พบว่าประชาชนร้อยละ 73.5 ยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ

ส่วนเรื่องร้องเรียน นายอิทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 255 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องซื้อเสียง 88 เรื่อง และการบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพล คุกคาม หลอกลวง ใส่ร้าย 55 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ

เมื่อถามว่าวันนี้เป็นวันคืนหมาหอน เราได้มีการจัดทีมเคลื่อนมาดูแลหรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า เราให้ความสำคัญ เราได้จัดเตรียมชุดผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทั่วประเทศทั้งหมด 405 คน ถ้ารวมผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะมีจำนวน 810 คน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่งวันที่ 20 ต.ค.เป็นต้นมา ขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด 204 ชุด ทั่วประเทศ นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ถ้าท่านพบข้อมูล เบาะแส ที่จะนำไปปสู่การทุจริตการเลือกตั้ง สามารถแจ้งมาที่ สำนักงานกกต. หรือสายด่วน 1444 ซึ่งถ้านำไปสู่การดำเนินคดีได้ ก็จะมีเงินรางวัลให้ ท่านไม่ต้องห่วงเรื่องอิทธิพล คุกคาม เพราะท่านสามารถเข้ารับการขอคุ้มครองพยานได้ เราจะจัดให้ สำหรับบทลงโทษสำหรับผู้ทุจริตการเลือกตั้ง เราจะส่งเรื่องให้ศาลเพิกถอนสิทธิกการเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้รับผิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

นายอิทธิพร กล่าวอีกว่า ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เมื่อท่านมาถึงคูหาแล้วท่านไม่ต้องกังวล เพราะเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา มีเครื่องมือ และชุดตรวจโรค หากใครมีอุณหภูมิสูง และจำเป็นตรวจไปตรวจ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลไว้ให้แล้ว ขอให้ไม่ต้องกังวล ออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ เพราะทุกเสียงคือพลัง