ธุรกิจอ่วม กกพ.เคาะค่าไฟเดือน ม.ค. พุง่ 5.69 บาท/หน่วย ภาคครัวเรือนยังไม่ปรับ

กกพ.เคาะค่าไฟม.ค.-เม.ย.66 ภาคอุตสาหกรรม การค้า การเกษตร การบริการอยู่ที่ 5.69 บาท/หน่วย ขณะที่ค่าไฟภาคครัวเรือน 4.72 บาท/หน่วยตามเดิม

16 ธ.ค. 2565 -นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่าที่ประชุม กกพ. ได้พิจารณาผลการคำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) ประจำงวดเดือนม.ค.-เม.ย.2566 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น (ได้แก่ อุตสาหกรรม การค้า การเกษตร การบริการทั้งหมด ทั้งกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โรงแรม กิจการไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง) ที่อัตรา 190.44 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5.69 บาทต่อหน่วย ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เสนอตามแนวทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เห็นชอบ

“ปัจจัยหลักที่กระทบค่าเอฟทีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นในรอบนี้มาจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้ามาทดแทนการลดลงของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและก๊าซธรรมชาติในสหภาพพม่า ตามการประมาณการปริมาณและราคาก๊าซธรรมชาติในการคิดค่าเอฟทีในรอบเดือนม.ค.-เม.ย.2566 และภาระการทยอยจ่ายคืนหนี้เอฟทีให้กฟผ. โดยส่วนนี้ให้ใช้ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool Gas ส่วนเหลือ) ในราคา 542 บาทต่อล้านบีทียู ทดแทนราคาก๊าซธรรมชาติเดิม”นายคมกฤช กล่าว

ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่อัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอยู่ในระดับเท่าเดิมที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยในราคา 238 บาทต่อล้านบีทียู ทดแทนราคาก๊าซธรรมชาติเดิม

โดยใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กฟผ. บริหารจัดการผลกระทบราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้า โดยให้ ปตท. คิดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในระดับราคาเดียวกับที่ใช้ประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรปรับอัตราค่าเอฟที ตั้งแต่เดือนที่ กพช. มีมติเป็นต้นไป และให้นำส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจริงกับราคาก๊าซธรรมที่เรียกเก็บดังกล่าวไปทยอยเรียกเก็บคืนในการคำนวณค่าเอฟทีรอบถัดไป

นอกจากนี้ ให้ ปตท. ทบทวนการประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติใหม่อีกครั้งให้สอดคล้องกับมติ กพช. และแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน เช่น เพิ่มการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเพื่อทดแทนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกและความสามารถในการขนส่งน้ำมันดีเซลให้กับโรงไฟฟ้า
อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริมาณก๊าซในอ่าวไทยในการผลิตไฟฟ้าโดยลดปริมาณก๊าซอ่าวไทยเข้าโรงแยกก๊าซ แล้วส่งมาผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการลดลงของก๊าซธรรมชาติในสหภาพพม่า การปรับปรุงสมมุติฐานราคานำเข้าแอลเอ็นจี สปอต อ้างอิงตามแนวโน้มที่ดีขึ้น และเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4 ที่ปลดแล้วตามความจำเป็น เป็นต้น

นอกจากนี้ กกพ.จะพิจารณาภาระการเงินและภาระหนี้สินสะสมของ กฟผ. ให้มีการทยอยจ่ายคืนหนี้เอฟทีคงค้าง เพื่อไม่ให้เป็นภาระปัญหาสภาพคล่องของ กฟผ. และไม่เกิดภาระต่อผู้ใช้ไฟฟ้ามากเกินไป โดย กฟผ. ขอเสนอให้เฉลี่ยยอดหนี้ ณ เดือนส.ค.2565 จำนวน 122,257 ล้านบาท โดยเฉลี่ยการเรียกเก็บไปเป็นเวลา 2 ปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'กรณ์' ฟาด 2 รัฐมนตรี แก้ปัญหา 2 ไฟล้มเหลว ทั้งไฟป่าจนถึงค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด

'กรณ์' ฟาด 2 รัฐมนตรี แก้ปัญหา 2 ไฟ ล้มเหลว ทั้งไฟป่า จนถึงค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด ลั่น ชาติพัฒนากล้า สัญญาจะสู้ทั้งสองเรื่องเพื่อประชาชน

'กรณ์' โวยค่าไฟแพงมหาโหด อัดรัฐจงใจเข้าข้างนายทุนเอาเปรียบประชาชน

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. ได้แก่

กกพ. เคาะเก็บค่าไฟฟ้างวด พ.ค.-ส.ค. จ่ายอัตราเดียวที่ 4.77 บาทต่อหน่วย

กกพ. เคาะขึ้นค่าเอฟที 98.27 สตางค์/หน่วย เหลือเก็บค่าไฟฟ้าอัตราเดียวทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ จ่ายที่ 4.77 บาทต่อหน่วย มีผลงวด พ.ค. - ส.ค. 66 ย้ำฟังเสียงประชาชน พร้อมได้พิจารณาหนังสือยืนยันจาก กฟผ. ถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟเรียบร้อยแล้ว

คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังไว้! ต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟใหม่ด้วย

'รัชดา'เตือนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิเรื่องค่าไฟและค่าน้ำด้วย หากสำเร็จบิลเดือนแรกจะมาใน เม.ย.