JKN จ่อผิดนัดจ่ายหุ้นกู้ 609 ล้าน ‘แอน จักรพงษ์’ อ้างเหตุผลเพียบ

JKN ส่อผิดนัดจ่ายหุ้นกู้ 609 ล้าน ตามกำหนด 1 ก.ย.นี้ ชำระได้แค่ 156 ล้าน จ่อเจรจาขอผ่อนผันหนี้ ล่าสุด ‘แอน จักรพงษ์’ แจงแล้วอ้าง ‘เงินเฟ้อ-ตั้งรัฐบาลช้า-ระดมทุนไม่สำเร็จ’ แต่ยันให้ดอกเบี้ยคนที่ถือต่อเนื่อง

31 ส.ค. 2566 –  ผู้สื่อข่าว รายงานว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือหุ้น JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการชําระหนี้บางส่วนของหุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 หรือ หุ้นกู้ JKN239A ซึ่งครบกําหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ในวันที่ 1 กันยายน 2566 จํานวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถ ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะชําระเงินต้นบางส่วนจํานวน 146,618,630.14 บาท และดอกเบี้ยจํานวน 9,981,369.86 บาท รวม 156,600,000 บาท ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1 กันยายน 2566) โดยคงเหลือยอดค้างชําระจํานวน 443,400,000 บาท จึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเข้าข่ายการผิดนัดชำระหนี้

ล่าสุด “แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ออกมาชี้แจงเหตุผลของการเลื่อนกำหนดชำระหุ้นกู้ ผ่านทาง “CNBC Thailand” ว่า วันนี้ JKN มีเรื่องสำคัญต้องรีบมาชี้แจงให้นักลงทุนฟัง เพื่อสร้างความโปร่งใสในประเด็นเรื่องการเลื่อนชำระหุ้นกู้ชุดที่ 2/2563 ชื่อว่า “JKN 239A” ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 1 ก.ย. 2566  ของ JKN

เอาแบบที่ให้เข้าใจง่ายๆ คือว่า “แค่ปรับวันชำระคืนหุ้นกู้ !” และนี่คือครั้งแรกในรอบกว่า 25 ปี ของตัวแอนเองที่ต้องมาปรับวันชำระคืนไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสถาบันการเงิน , หุ้นกู้ ในชีวิตของตัวเองไม่เคยทำเคยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นสาเหตุที่ต้องมาพูดและบทสรุปของสาเหตุ

เหตุผลข้อ 1 คือ JKN ขอเลื่อนการชำระหนี้ ไปจากกรอบระยะเวลาเดิม ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดที่พร้อมชำระได้เลยทันทีในวันที่ 1 ก.ย. นี้ จำนวน 156.6 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกคน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะได้รับดอกเบี้ยไปจนกว่าวันที่จะได้รับเงินนั้นก็คือ เงินต้น ซึ่งวันไหนที่จะได้รับเงินต้นตลอดระยะเวลาจากช่วงนี้ไปจนถึงวันนั้นยังจะได้รับดอกเบี้ยตลอดเวลา โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด จะเป็นผู้ติดต่อทางผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดพร้อม กำหนดวันจะชำระเงินอย่างแน่นอน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดความรับผิดชอบของ JKN ที่จะทำให้ดีและเร็วที่สุด

เหตุผลข้อ 2 JKN ทุกคนต้องอย่างรู้สาเหตุและมีการตั้งคำถามขึ้น ! โดยจะสรุปสาเหตุให้ฟังว่า เริ่มจาก “ปัจจัยภายนอก” ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยนิ่งนอนใจเรื่องที่ต้องชำระคืนหุ้นกู้ ดังกล่าว บริษัทมีการวางแผนตลอดเวลาในการหา “แหล่งเงินทุนมาชำระคืน” และมีความมุ่งมั่นจะหารีเทิร์นให้กับทุกคน ดังจะเห็นได้จากการชำระดอกเบี้ยคืนจนครบทั้งหมด

แต่เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบและอยู่เหนือการควบคุม นั่นคือ “ภาวะเงินเฟ้อสูง” ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลในระดับโลกและมาถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังนั้น ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่คล่องตัวเหมือนเดิม ไม่ง่าย และตัดสินใจยากมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการขาดความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดหุ้นกู้อันเกิดมาจาก “บริษัทยักษ์ใหญ่รายหนึ่งที่สร้างเอาไว้เมื่อกลางปีที่ผ่านมา”ทำให้ตลาดหุ้นกู้เสีย หรือปิดตัวไปเลย

รวมถึง “รัฐบาลที่มีการจัดตั้งได้ล่าช้า 3-4 เดือน” ส่งผลให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง จนทำให้นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งพิสูจน์และเห็นได้เลยว่า ตลาดเงินแห้ง เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติถอดเงินออกจากประเทศไทยอย่างมาก

นั้นจึงสรุปได้ว่า สารพัดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ซึ่งเราหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าว หรือว่าการปรับวันชำระหุ้นกู้จะไม่เกิดกับใครอีก หรือ เกิดน้อยที่สุดกับบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพราะทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากภายนอกทั้งหมด

หตุผลข้อ 3 ปัจจัยภายใน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติในประเทศมาโดยตลอดอย่างรัดกุม ซึ่งได้ทำหลายวิธีการอย่างผ่านมาหมด รับผิดทุกกรณีทั้งหุ้นกู้และแบงก์ แต่มีเหตุการณ์ “การเจรจาที่ทำให้การระดมทุนไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้” เหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับผลกระทบ 

เหตุผลข้อ 4. ความจริงใจที่พิสูจน์ให้ทราบ โดยเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทมีการออกหุ้นอีกชุด มีหนังสื่อผ่านตัวแทนไปยังผู้ถือหุ้นกู้ JKN 239A  ซึ่งหมายความว่า ถ้าถือหุ้นกู้ดังกล่าว (JKN 239A) หากได้รับการชำระคืนหมดแล้ว ดังนั้น หากเราไม่มั่นใจคงไม่ปล่อยเอกสารดังกล่าวออกไป หากมีความพึงพอใจที่อยากจะได้รีเทิร์นเหมือนเดิมก็สามารถติดต่อได้ และมีการติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนเงินระดับ 100 ล้านบาทแล้ว นี่ถือเป็นความจริงใจอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เห็น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระส่ำ 5 บอร์ด JKN พร้อมใจไขก๊อก ‘ตลท.’ สั่งห้ามซื้อขายหุ้น 

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

JKN เร่งแจงฐานะการเงินแข็งแกร่งกำไรสุทธิครึ่งปีเติบโต 102 ล้านบาท

JKN มั่นใจ ศักยภาพธุรกิจและการเงินยังแข็งแกร่ง กำไรสุทธิครึ่งปีเติบโต 102 ล้านบาทแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส พร้อมรับรู้รายได้ค่าลิขสิทธิ์ประกวด MU กว่า 400 ล้านบาทนักวิเคราะห์คาด ปีนี้ ทั้งรายได้และกำไร มีแนวโน้มเติบโตได้ดี

ส.อ.ท. ชี้ปิด SVB ไม่กระทบแบงก์ไทย แต่จับตาภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีล่าสุดที่ธนาคาร ซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ ( SVB) ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 16 ของสหรัฐต้องปิดตัวลง

'แอน จักรพงษ์' รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์

งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสวย เก่ง ทะลุจักรวาลจริงๆ สำหรับ แอน จักรพงษ์ หลังสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ พากลุ่มบริษัท JKN Global Group สร้างรายได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้ว

'แอน จักรพงษ์' เอาจริง! ส่งทีมทนายเข้าแจ้งความเฟซบุ๊กอวตาร

แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ซีอีโอ บริษัท เจเคเอน โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาล (Owner of Miss Universe Organization) ไม่นิ่งนอนใจ ส่งทีมกฎหมายเดินทางยื่นหนังสือเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ และกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 ให้ประสานการทำงานงาน ติดตามผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กอวตารมาดำเนินคดี