รฟม. ชี้แจงปมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มวางไทม์ไลน์เปิดประมูล มี.ค.-ส.ค.65

รฟม.แจงกรณีคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เตรียมเปิดประมูล มี.ค.-ส.ค.65 กางไทม์ไลน์ตอกเข็ม ก.ย. 65 เปิดให้บริการส่วนตะวันออก ส.ค. 68 ส่วนตะวันตก ธ.ค. 70

19 ก.พ.2565 – นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ รฟม. ได้มีประเด็นถูกอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 กรณีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) นั้น รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ปรับปรุงวิธีการประเมิน โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่เส้นทางโครงการฯ ที่จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคก่อสร้างที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด มาเป็นวิธีประเมินคะแนนด้านเทคนิคควบคู่ด้านผลตอบแทนและการลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือแจ้ง รฟม. ใน ก.พ. 2565 ว่า ในการดำเนินการคัดเลือกเอกชน จะต้องมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาฯ โดย สคร. อยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อแจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ให้รฟม. ต่อไป

อย่างไรก็ตามโดยภายหลังจากที่ สคร. มีประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564 รฟม. จึงได้ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน เพื่อนำความคิดเห็นมาใช้ประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา

นายภคพงศ์ กล่าวอีกส่า สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เนื่องจากพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ไม่ได้กำหนดแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมไว้ สคร. จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดทำประกาศ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและทำความตกลงกับองค์กรภาคเอกชน เพื่อเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการคัดเลือกเอกชน รฟม. จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ดังนี้ คัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน มี.ค.-ส.ค. 2565,ก่อสร้างโครงการ ก.ย. 2565,เปิดให้บริการโครงการส่วนตะวันออก ส.ค. 2568และเปิดให้บริการโครงการส่วนตะวันตก ธ.ค. 2570

อย่างไรก็ตามส่วนคำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 2280/2563 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 2280/2563 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกทำละเมิดเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท นั้น ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร (กม.) แบ่งเป็นส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ–มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.5 กม. จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนน – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะทาง 13.4 กม. จำนวน 1 1 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย)

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานที่ผ่านมา รฟม. ได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่รัฐจะได้รับโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และประเทศไทยต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอท.กางแผนเปิดประมูลส่วนต่อขยายทิศเหนือได้ผู้ชนะปี66

ทอท.เร่งออกแบบส่วนต่อขยาย อาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออก เตรียมเสนอบอร์ด มี.ค.66 คาดผู้ชนะประมูลภายในปี 66 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างในปี 67 เปิดให้บริการประมาณปี 71 รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี

ทล. ดันปี 66 เปิดประมูลมอเตอร์เวย์ 'บางขุนเทียน-บางบัวทอง'

“กรมทางหลวง” กางแผนปี 66 เตรียมเปิดประมูลเอกชนร่วมลงทุนโปรเจกต์มอเตอร์เวย์ สาย 9 วงแหวนด้านตะวันตก ทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง กว่า 35.85 กม. วงเงิน 56,035 ล้านบาท ปักมุดสร้างปี 67 เปิดบริการเต็มรูปแบบปี 71 เชื่อมโยงการเดินทางขนส่ง ระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลสมบูรณ์

กทพ.เล็งขายซองประมูลทางด่วน 'กะทู้-ป่าตอง' ลุยเปิดประมูล ธ.ค.นี้

”คมนาคม” เร่งทางด่วนกะทู้-ป่าตองกางไทม์ไลน์ ยื่นซอง มี.ค.66 เล็งเปิดประมูล ธ.ค.นี้ได้ผู้ชนะปลายปี 66 เล็งเปิดบริการปี 70 แก้รถติดในภูเก็ต อำนวยความสะดวกประชาชน

กสทช. เคาะเปิดประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 8 ม.ค. 66

พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว

รฟม.พับแผน ’แทรมเชียงใหม่’ ชูรถรางไฟฟ้าล้อยางช่วยลดต้นทุน

รฟม.ผับแผน ‘แทรมเชียงใหม่’หลังศึกษาพบมีมูลค่าการลงทุนสูง หนุนสร้างรถรางไฟฟ้าล้อยาง มีความเหมาะสมกับ จ.เชียงใหม่ พบช่วยลดต้นทุนก่อสร้างเล็งเสนอ ครม.ไฟเขียว ต้นปี67