นายกฯ ฝากศธ.เพิ่มทักษะผู้เรียนกลุ่มอุตสาหกรรมFirst และ New S-curve

ในเรื่องการเพิ่มทักษะผู้เรียนสายอาชีพ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากขึ้น

25 ต.ค.2564 -นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผลักดันเรื่องการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนสายอาชีพ และการสร้างผู้เรียนให้ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม First s-curve และ New S-curve เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากขึ้น โดยในเรื่องนี้ตนได้มอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทบทวนเรื่องการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ตัวหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การจัดการเรียนรู้ การจัดเวลาเรียน การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ การฝึกอาชีพ การประเมินผลการเรียนรายวิชา ตลอดจนการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี รวมถึงเรื่องสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสายวิชาชีพ สามารถจบออกไปอย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงสุดตรงตามที่สถานประกอบการ หรือตลาดแรงงานต้องการ

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เราขับเคลื่อนงานอาชีวศึกษาได้ไม่เต็มที่ เพราะจะต้องมีนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ อีกทั้งการเตรียมผลิตคนเพื่อป้อนตลาดอีอีซีจึงต้องหยุดชะงักไป แต่จากนี้เราจะเดินหน้าเรื่องทวิภาคีให้มากขึ้น โดยให้สถานศึกษาจับมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่ไหนจังหวัดเล็กไม่ได้อย่ในกลุ่มอีอีซีเรื่องทวิภาคีอาจไม่เข้มแข็งเราจะมาวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง รวมถึงจะเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ให้กำลังใจชาวบ้าน ขอไม่พูดเรื่องหนักหัว ยืนยันช่วยเหลือทุกพื้นที่ ไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ถึงศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชน ชุมชนวัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ พร้อมกล่าวว่า กว่าจะถึงได้ก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่ทุกคนที่มารอเหนื่อยกว่า

'บิ๊กตู่' เผยเร่งอนุมัติโครงการระยะสั้น สร้างระบบระบายน้ำ ขอปชช.ให้ความร่วมมือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานว่า ปัญหาใหญ่คือแหล่งเก็บหลัก น้ำเต็ม เขื่อนก็มีปัญหา การระบายน้ำตามช่องทางธรรมชาติก็มีปัญหาทั้งแม่น้ำมูลแม่น้ำชี

'บิ๊กตู่' ปลุกคนไทยรักษาแผ่นดิน อย่าขัดแย้งทำเสียโอกาสพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พบปะผู้ประสบอุทกภัย โดยนายกฯได้แนะนำรัฐมนตรีที่ร่วมคณะ จากนั้นกล่าวว่า พวกเราอยากจะบอกว่าเราทำงานอย่างเต็มที่ ที่สุด เราเจอปัญหาเยอะหลายอย่าง