สานต่ออควาเรียมสงขลา'สุเทพ'ลั่นออกแบบใหม่ งบฯเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้

“สุเทพ” พร้อมสานต่อ อควาเรียมสงขลาทำรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด เพราะของเดิมทรุดโทรมหนัก  ส่วนงบประมาณที่ใช้ลงทุน ยังตอบไม่ได้ว่าจำนวนเท่่าไหร่

1 ส.ค.2565-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ศึกษาแผนการเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลานั้น ขณะนี้ตนกำลังรอข้อมูลจากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ที่สรุปบทวิเคราะห์แนวทางการเดินหน้าก่อสร้างโครงการอควาเรียมฯ ให้เสร็จสิ้นว่าจะมีรูปแบบการดำเนินการแบบใดบ้าง โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมวางแผนการดำเนินการโครงการนี้ไว้แล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างในรูปแบบไหน สอศ.จะต้องนำมาจัดการออกแบบใหม่ทั้งหมด เช่น หากแนวทางต้องการสานต่อความเป็นอาคารอควาเรียมในรูปแบบเดิมก็จะต้องมาวางแผนใหม่อีกว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากสภาพอาคารชำรุดทรุดโทรมไปมาก และวัสดุบางชิ้นก็ไม่สามารถใช้งานได้  

นานสุเทพ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนมองว่า จะต้องมีการสำรวจว่าจุดไหนของอาคารที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้บ้าง รวมถึงหากทำเป็นรูปแบบใหม่เราจะปรับแผนงานด้วยวิธีไหนบ้าง รวมถึงจะต้องจัดหาทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางแผนการออกแบบใหม่ให้
“ส่วนว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ ในการเดินหน้าโครงการอควาเรียมนั้น ผมยังไม่สามารถตอบได้ เพราะจะต้องรอข้อสรุปแนวทางการดำเนินการจาก รมว.ศธ.  แต่อย่างไรก็ตามงบประมาณที่จะใช้ลงทุนเดินหน้าโครงการนี้ต่อนั้นจะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าตามนโยบายของนางสาวตรีนุช อีกทั้งจะต้องศึกษาโครงการอควาเรียมอย่างรอบด้าน  เนื่องจากที่ผ่านมาเรามีบทเรียนของการดำเนินการโครงการอควาเรียมแล้วจะต้องดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างรัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้ “นายสุเทพกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อควาเรียมสงขลายังไม่จบ'ตีโจทย์'งบฯลงทุน

“ตรีนุช” สั่งสอศ.ไปวิเคราะห์ทบทวน รูปแบบเดินหน้าก่อสร้าง ด้าน"สุภัทร"เผยโจทย์ใหญ่ ถ้าทำเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะใช้โครงสร้างอาคารเดิมหรือสร้างใหม่ และต้องใช้งบฯเท่าไหร่