สพฐ.จับมือกรมอนามัย ผุดโปรเจกต์ '1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย' ปั้นนร.เป็นYoung Health Idol รอบรู้สุขภาพ

10 ส.ค.2565- นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้สุขภาพ” ร่วมกับนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นายวิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี และนายภูเบศร์ ชื่นชม ผอ.รร.บ้านน้ำพ่น สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้สุขภาพ” เน้นพัฒนาให้ครูอนามัยเป็นโค้ชสุขภาพ “Health Coach” ในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และสุขภาวะในด้านต่างๆ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน จากนั้นนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอด บอกต่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ดูแลตัวเอง เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสม พร้อมป้องกันกลุ่มโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง Young Health Idol รอบรู้สุขภาพ ในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนชั้น ม.4 ขึ้นไป สามารถทำ CPR ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้รับความรอบรู้เรื่องการปฐมพยาบาลตามหลักปฏิบัติที่เป็นสากล รวมถึงการป้องกันด้านสุขภาพจิต การรู้เท่าทันสื่อต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคม การมีจิตสาธารณะ และเป็นการเติมความรู้แบบปฏิบัติได้ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรพานำ พาทำ นำสู่สมรรถนะผู้เรียนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเติม Learning Loss ในด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเป็นผู้รู้และแกนนำหลักในการกระจายข่าวสารที่ดีไปยังเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ด้วย Young Health Idol ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างความร่วมมือ เครือข่ายคุณภาพนักเรียนในระดับพื้นที่ อีกด้วย”รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนังสือดีเด่น ปี 66 ปลุกรักการอ่าน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  ปีนี้มีผู้ประพันธ์  ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวม411 เรื่อง

สพฐ.ถือโอกาส'รุก'ทำแนวทางพัฒนาจัดการเรียนรู้ เติมเต็มการ'ถดถอย'จากช่วงเรียนออนไลน์

ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของนักเรียน และวิเคราะห์กรอบแนวคิดสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา