'บิ๊กตู่' หารือ 'รมว.กต.ออสเตรเลีย' ชื่นมื่น

นายกฯ หารือรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย กระชับความร่วมมือด้านการปราบปรามค้ามนุษย์ความร่วมมือในภูมิภาค พร้อมให้การต้อนรับนายกฯ ออสเตรเลียในการประชุมเอเปก 2022

02 พ.ย.2565 - ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเพนนี หว่อง (Senator the Honourable Penny Wong) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

ภายหลังการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ กล่าวต้อนรับในนามของรัฐบาล เชื่อมั่นว่าการเยือนไทยครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียจะช่วยเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลียมีพลวัตสูง และมีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในทุกมิติ ทั้งในกรอบทวิภาคี อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบพหุภาคี โอกาสนี้ นายกฯ ยังแสดงความพร้อมในการต้อนรับนายกฯ ออสเตรเลียที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสหารือการขับเคลื่อนเอเปกร่วมกันท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้พบนายกฯในวันนี้ โดยการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้หารือกับหน่วยงานของไทยเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ไทยและออสเตรเลียเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และปีนี้จะครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ออสเตรเลียพร้อมร่วมมือกับไทยเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันทุกมิติ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทั้งสองประเทศ รวมถึงเพื่อสันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

นายอนุชา กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีต่อการยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อ 2 ปีก่อน รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียชื่นชมวิสัยทัศน์ และสนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล และยินดีขับเคลื่อนความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด ซึ่งนายกฯ หวังว่าจะได้ร่วมมือกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในสาขาการเกษตร เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และสาธารณสุข รวมทั้งยินดีที่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลาย เมื่อทั้งสองประเทศเปิดประเทศเต็มรูปแบบจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มพูนการท่องเที่ยวระหว่างกัน

นายอนุชา กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของความร่วมมือการปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญ โดยนายกฯ กล่าวว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติ จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียยินดีร่วมมือกับไทย โดยยินดีที่จะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในวันนี้ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง และส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ไทยกับออสเตรเลียต่างยินดีที่แนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น และทั้งสองฝ่ายมีการลงทุนขนาดใหญ่ระหว่างกัน พร้อมมองว่า ทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพและโอกาสในการเพิ่มพูนมูลค้าทางการค้าระหว่างกันได้มากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนให้นักลงทุนออสเตรเลียพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติม และเป็นหุ้นส่วนด้านการวิจัยและการพัฒนาในพื้นที่EEC

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ความร่วมมือพหุภาคี นายกฯ ยินดีที่อาเซียนและออสเตรเลียได้ยกระดับสถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านเมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวชื่นชมข้อริเริ่มออสเตรเลียเพื่ออนาคตของอาเซียน (Australia for ASEAN Future) ซึ่งครอบคลุมการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในภูมิภาค รวมถึงเยาวชนไทยด้วย เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 อาทิ ด้านสาธารณสุข การค้าการลงทุน และด้านการศึกษา ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวว่า ไทยและอาเซียนมีความสำคัญต่อออสเตรเลีย โดยมุ่งหวังขยายความร่วมมือกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังชื่นชมบทบาทนำของไทยในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง พร้อมร่วมมือกับไทยส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

“ในช่วงท้ายนายกฯ กล่าวแสดงความพร้อมต้อนรับผู้นำของออสเตรเลียในการประชุมเอเปก ซึ่งไทยมุ่งสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในบริบทโลกหลังโควิด-19 ที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง ยั่งยืน สมดุล ทุกภาคส่วนมีส่วนรวม โดยมีแนวคิด BCG Economy เป็นแนวคิดพื้นฐาน ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทย และชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจ BCG ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของออสเตรเลียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พร้อมหวังว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการจัดประชุม”นายอนุชากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เครือข่ายกัญชา'​ ตั๊งโต๊ะล่าชื่อ ยื่น 'ประยุทธ์' - จี้ 8 พรรค อย่าดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย​ ตั๊งโต๊ะล่าชื่อ ยื่นหนังสือถึง 'รัฐบาลประยุทธ์' ค้าน เอากัญชา กลับมาเป็นยาเสพติด จี้ 8 พรรคตั้งรัฐบาล อย่าใช้กฎหมายนี้แบบเผด็จการ

ส่งแรงเชียร์ให้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 รู้ผล 21 มิ.ย.นี้

นายกฯ เชิญชวนคนไทยแสดงพลังส่งแรงเชียร์ให้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 รู้ผล 21 มิ.ย.นี้ นำเสนอความพร้อมที่ปารีสนัดสุดท้าย ก่อน 124 ประเทศสมาชิก BIE โหวตแข่งกับเมืองจาก 4 ประเทศ

'บิ๊กตู่' กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

นายกฯ เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

นายกฯ หนุนจัดกิจกรรม 'Amazing Ultimate Festival' ใน 4 พื้นที่ริมทะเล

นายกฯ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 'Amazing Ultimate Festival' ใน 4 พื้นที่ริมทะเล โชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวไทย ยกระดับสู่ความยั่งยืน กระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวไทย

นายกฯ ปรบมือรัวๆ ให้นักกีฬาวิ่งผลัด 4X400คว้าเหรียญทองแรกในศึกเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023

นายกฯ ชื่นชมทีมนักกีฬากรีฑาเยาวชนไทย ทำผลงานยอดเยี่ยมในประเภทผลัด 4x400 เมตรชาย ได้เหรียญทองในรายการ Asian U20 Athletic Championships 2023 เมืองเยชอน ประเทศเกาหลีใต้