'บิ๊กต่อ' ปรับทีมโฆษกใหม่ 'พล.ท.อานุภาพ' ขึ้นแท่นโฆษกทบ. เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4 ต.ค.2566 - เมื่อวัน 4 ต.ค.2566 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มีคำสั่ง กองทัพบก แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบก เพื่อให้การประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพบก การแถลงข่าว การให้ข้อมูลข่าวสาร และการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพบก อย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือจากกำลังพลและสาธารณชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกบรรลุผลสำเร็จและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก

จึงให้ดำเนินการได้ ดังนี้
1.ให้ยกเลิก คำสั่ง ทบ. ที่ 288/2565 ลง 16 ก.ย.66 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานโฆษกกองทัพบก
2.ให้ผู้มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาทีมโฆษกกองทัพบก
2.1 พล.อ. นิรันดร ศรีคชา
2.1พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง

3.ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทีมโฆษกกองทัพบก
3.1 พล.ท.อานุภาพ ศิริมณฑล เป็นโฆษกกองทัพบก
3.2 พ.อ. ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ เป็นรองโฆษกกองทัพบก
3.3 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ เป็นรองโฆษกกองทัพบก
3.4 พ.ท.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
3.5 พ.ต.หญิง ญดา โชติชูตระกูล เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
3.6 ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
3.7 ร.อ.หญิง จุทาพัชร เปรมบัญญัติ เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก

โดยให้ทีมโฆษกกองทัพบก มีหน้าที่
ดำเนินการด้านการสื่อสารสู่สาธารณะของกองทัพบก ให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อกองทัพบก ต่อกำลังพลและต่อสาธารณชนทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าว สำนักข่าว สื่อมวลชน และประเมินสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบก เพื่อเตรียมประเด็นการสื่อสาร ต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงกลุ่มเป้าหมาย

และให้ข้อเสนอแนะมาตรการและแนวทางการสื่อสารสู่สาธารณะแก่ ผบ.ทบ. หรือ ผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ตามที่ ผบ.ทบ. มอบหมาย เพื่อให้การตกลงใจและการสั่งการใดๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคาะอีก 3 พื้นที่ทหาร ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาที่ดินเป็นของขวัญปีใหม่

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (รอง ผอ.รมน.) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผบ.ทบ. ให้รอผลสอบเด็ก 14 เข้าใช้สนามยิงปืน นรด. วอนโฟกัสแต่เรื่องดีๆ

พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ก่อเหตุยิงในพารากอนมาฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนของด้วยบัญชาการรักษาดินแดนว่า ตอนนี้ทาง นรด.ดำเนินการตรวจสอบอยู่แล้ว ซึ่งขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ก็มีระเบียบกำกับไว้

ผบ.ทบ. ลงนาม โผผู้การกรมฯ 340 ตำแหน่ง ขยับขุมกำลัง ราบ ม้า ปืน รบพิเศษ

พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ลงนามในคำสั่งกองทัพบกเรื่องให้นายทหารรับราชการ ระดับผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับการกรม รองนายพล จำนวน 340 นาย โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่น

‘ผบ.ทบ.’ เตรียมชง ‘สุทิน’ เด้ง ’เจ้ากรมสรรพาวุธ’ ช่วยราชการ

ผบ.ทบ. ไม่ปฏิเสธส่งชื่อ 7 ทหารให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ปมน้ำมันหาย 2 แสนลิตร ส่วนเจ้ากรมสรรพาวุธฯ เตรียมเสนอ ‘สุทิน’ ลงนามคำสั่งช่วยราชการ ระบุรอความชัดเจนภายในศุกร์นี้

เส้นทาง “ทรงวิทย์-เจริญชัย” สู่โจทย์กองทัพยุคใหม่

แม้จะยังไม่ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) อย่างเต็มตัว แต่ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รอง ผบ.ทสส. และ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รอง ผบ.ทบ.ก็เริ่มทำหน้าที่ในช่วงรอยต่อแล้ว

'พล.อ.ณรงค์พันธ์' ลาเก้าอี้ผู้บัญชาการกองทัพบกเงียบ

'พล.อ.ณรงค์พันธ์' ซุ่มเงียบอำลากองทัพบก งดเผยแพร่ข้อมูลและสวนสนามอำลา 'บิ๊กบี้' ขอบคุณกำลังพล ฝากดูแลบ้านเมือง ช่วยกันทำงานให้กองทัพ