ชูข้อความสำคัญ ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ปี 2562

20 ส.ค.2565 - ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า ข้อความสำคัญในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในปี ๒๕๖๒ ควรถูกนำมาประกอบการพิจารณาสถานะนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๘ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์อย่างแท้จริง

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตราสัญลักษณ์ "พระบรมราชโองการ"

ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ จึงแน่ชัดว่า ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (คนแรก) ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง'วันนอร์' เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ปมโหวต 'พิธา' เป็นนายกฯ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายบัณฑิต พุ่มทิพย์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 48 ว่าการกระทำของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธาน

ครม.มอบภูมิธรรมตั้ง กก.ศึกษาประชามติแก้รัฐธรรมนูญโดยยึดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ!

ครม.เศรษฐา มอบภูมิธรรมตั้งกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ เปิดประชาชนร่วมออกแบบประชาธิปไตย

ศาลรธน. ตีตกคำร้อง 'เนตร นาคสุข' ขอให้เพิกถอนผลสอบชุด 'วิชา มหาคุณ' และข้อกล่าวหาปปช.

เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม เกี่ยวกับการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ หรือบอสอยู่วิทยา ใ

ม.จ.จุลเจิม ขอบคุณ 'เพียว อัจฉราพร' และทีมวอลเลย์บอลหญิงคว้าแชมป์เอเชียให้คนไทยมีความสุข

ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับ "เพียว" อัจฉราพร คงยศ ว่า "ขอบคุณครับ อัจฉราพร คงยศ นักวอลเลย์บอลหญิงสาวไทย และทีมวอลเลย์บอลสาวไทย

สส.ประชาชาติ แถลงโต้ 'ณฐพร' ยื่นศาลรธน.ยุบพรรคเอี่ยวทำประชามติแบ่งแยกดินแดน

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ โฆษกพรรคประชาชาติ (ปช.) พร้อมด้วยส.ส.พรรค แถลงข่าวสืบเนื่องจากกรณีที่นายณฐพร โตประยูร ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคประชาชาติ ปมล้มล้างการปกครอง เพื่อให้วินิจฉัยต่อการกระทำของสมาชิกจากสามพรรคการเมือง