กกต. ขอบคุณนายกฯไม่ก้าวล่วงทำงาน ยันพร้อมจัดเลือกตั้งไม่ว่ายุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

"กกต."แจงการคำนวณจำนวนราษฎรต้องยึดตามทะเบียนราษฎร รวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กฤษฎีกาให้ความเห็น และใช้การคำนวณเหมือนการเลือกตั้งปี 62 ที่ยึดตามมาตรา 86 เผยไทม์ไลน์แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส เร่งให้เสร็จภายในเดือนก.พ. ขอบคุณนายกฯไม่ก้าวล่วงทำงานกกต.ยืนยันพร้อมเลือกตั้งไม่ว่าจะยุบสภาหรืออยู่ครบวาระ

1 ก.พ.2566 - เวลา 13.00น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายปกรณ์ มหรรณพ พร้อมด้วยนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายกิติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการกกต. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงกรณีมีการระบุว่ากกต.ขอเวลารัฐบาลในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งรวม 45 วันนั้น ว่าเราได้มีการประสาน และชี้แจงทำความเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เรามีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องต่างๆเช่น การที่กกต.จังหวัดจะต้องแบ่งเขตภายในเวลา 3 วัน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และพรรคการเมืองอีก 10 วัน โดยเมื่อครบระยะเวลากกต.จังหวัดจะต้องพิจารณา เพื่อทำความเห็นว่ารูปแบบใดเหมาะสม อีก 3 วัน รวมเป็นเวลา 16 วัน จากนั้นจะส่งให้กกต.พิจารณา ซึ่งกกต.กลางจะรีบพิจารณาโดยตั้งเป้าว่าดำเนินการให้เสร็จภายในไม่เกิน 5 วัน 400 เขต เราจะใช้ระยะเวลาวันละ 100 เขต สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหากับเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกสบาย เรามีการเตรียม และตั้งเป้าหมายการทำงานไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันเราต้องคำนึงถึงพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการดำเนินการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเผื่อเวลาให้กับพรรคการเมือง โดยในวันพุธที่ 8 ก.พ. จะมีการประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเข้ามาหารือเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าจำนวนที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ และวิธีการทำไพรมารีโหวต เพื่อให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้อย่างถูกต้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจทำงานทุกวัน และกล้าที่จะพูดว่าเราพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งให้ชอบด้วยกฎหมาย

นายปกรณ์ ยังกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ออกมาระบุว่าจะไม่ก้าวล่วงกกต. ทำให้การประสานงานออกมาในรูปแบบที่ดี ท่านเข้าใจในระยะเวลาเหล่านี้ การที่เรามีน้ำใจคิดหวังดีกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อาจจะส่งผลร้ายกลับมาที่กกต.หากมีความไม่เข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบกำหนดว่าอย่างไร ข้อวิจารณ์ต่างๆเรารับฟังตลอด ถ้าถูกต้องเราพร้อมรับมาปฏิบัติ ส่วนอีกเรื่องกรณีการประกาศจำนวนส.ส.แต่ละจังหวัดที่พึงมี ซึ่งคิดจากข้อมูลการประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 3 วันนี้เป็นข่าวดัง อยากทำความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 86 กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่มีการประกาศปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งการประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย จนถึงปี 2557 จะประกาศจำนวนราษฎรรวม

ต่อมาปี 2558 เป็นปีแรกที่สำนักทะเบียนกลางประกาศโดยแยกชายหญิงของคนที่มีสัญชาติไทย และคนที่ไม่มีสัญชาติไทย และปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งการคิดจำนวนราษฎรต้องคิดยอดรวมอย่างเดียว การคิดอย่างนี้เคยมีปัญหาเมื่อปี 2557 ที่อ.แม่สอด จะยกฐานะเป็นเทศบาล มีการโต้แย้งว่าควรจะรวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นราษฎรรวมหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นสอดคล้องกับกกต. ว่าการคิดจำนวนราษฎรนั้นต้องคิดรวมทั้งหมดของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องแยกคนที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย เพราะต้องคำนึงถึงบุคคลที่มีสิทธิใช้บริการ และผู้เสียภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียม คือผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอาจจะได้รับแตกต่างจากผู้ที่มีสัญชาติไทย แต่การคิดจำนวนราษฎรต้องคิดรวมทั้งหมดไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ หรือมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ เพราะคนที่มีสัญชาติไทยก็ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ซึ่งเป็นหลักการทำงานที่สอดคล้องต้องกัน และทำมาโดยตลอด ข้อมูลที่นำเสนอคิดว่าทั้งสองปัญหานี้มีความกระจ่างพอสมควร

นายปกรณ์ ยังกล่าวถึงกรอบระยะเวลาการทำงานของกกต.ที่จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่า ในช่วงวันที่ 1-3 ก.พ. กกต.จังหวัด จะเร่งดำเนินการแบ่งเขตให้แล้วเสร็จใน 3 รูปแบบ จากนั้นวันที่ 4 - 13 ก.พ. จะปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชน 14-16 ก.พ. กกต.จังหวัดจะสรุปและทำความเห็น เลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอกกต.กลาง โดยในวันที่ 20-28 ก.พ.กกต.กลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าใน 1 วันจะพิจารณาไม่ต่ำกว่าร้อยเขต

นายปกรณ์ ยังย้ำว่าจากการลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ใน 30 จังหวัด ก็พบว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดใหญ่ๆพร้อมแล้ว และตนก็ได้กำชับว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตที่เคยถูกข้อครหาเมื่อการเลือกตั้งปี 2562 นายปกรณ์ ยืนยันว่าการแบ่งเขตในการเลือกตั้งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย และการที่ระบุว่าแบ่งเขตแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวในเรื่องนี้ตนก็ได้ลงพื้นที่ไปดูในจ.สุโขทัย พบว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขา แต่มีความกว้างที่ห่างกันซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. กกตจะเชิญพรรคการเมืองร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง รวมถึงการทำไพรมารีโหวต ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่พักการเมืองจะได้ทราบ ว่าสาขาและตัวแทนพรรคจะต้องดำเนินการอย่างไร

นายปกรณ์ ยังยืนยันว่า กกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือสภาอยู่ครบวาระที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดเราก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนกรณีพรรคการเมืองร้องว่าป้ายหาเสียงถูกทำลาย เรื่องนี้กกต.จังหวัด และกกต.กทม.ดูแลอย่างเต็มที่ แม้ว่าขณะนี้จะถือว่ายังไม่มีผู้สมัคร หรือว่ายังไม่มีเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนที่จะเป็นองค์ประกอบให้สามารถดำเนินการเอาผิดได้ แต่ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูล ซึ่งกกต.จะพิจารณาทุกคำร้องและทุกความเห็น

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘อดีตรองอธิการบดี มธ.’ แนะเลือก 3 พรรคอนุรักษ์นิยม มั่นใจไม่ย้ายขั้วแน่

หากก่อนการเลือกตั้ง ยังไม่มีคนดีมีบุญบารมีมาปรากฏตัวมาให้เราเลือก ทางที่ดีที่สุดก็คือลงคะแนนทั้งเขตและทั้งบัญชีรายชื่อให้กับพรรคที่เรามั่นใจได้ 100% ว่าจะไม่ไปย้ายขั้ว

'ท็อป  วราวุธ' ประกาศชัด เงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาล ชี้นัยยะการเมืองทักษิณกลับไทย

“วราวุธ” ย้ำ ชทพ.ไม่หนุนแก้ม.112 เผยเงื่อนไขร่วมรัฐบาล ต้องนำ “ว้าว ไทยแลนด์” ไปอยู่ในนโยบายรบ. ชี้ ปม “แม้ว” ลั่นยอมกลับมาติดคุก  หนุน ทุกคนที่ดำเนินการตามกฎหมาย  

ปากคำ 'นพดล' ทักษิณกลับไทย – แลนด์สไลด์คนละเรื่องเดียวกัน  

“นพดล” ชี้ “ทักษิณ” กลับไทย ไม่เกี่ยวหนทางแลนด์สไลด์  ระบุพรรคเพื่อไทยไม่เสียสมาธิ ลุยเดินหน้านโยบายเพื่อประชาชน โยนบิ๊กเพื่อไทยตัดสินใจจับมือพรรคใด  

เปิดเบื้องหลัง สแกนยิบ โผปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย 100 ชื่อ ทำไมไม่มี ‘อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา-หมอมิ้ง-เสี่ยเพ้ง-เสนาะ’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทย 100 รายชื่อ ที่พรรคจัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อส่งชื่อทั้งหมดไปให้ สาขาพรรคประจำจังหวัดและตัวแทนพรรคประจำจังหวัด เรียกประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยในแต่ละจังหวัดเพื่อทำไพรมารีโหวตที่จะเริ่มทำกันในสัปดาห์หน้าและเมื่อเสร็จสิ้นการทำไพรมารีโหวตแล้ว

เปิด 100 รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ พท. ไร้ชื่อ 'อุ๊งอิ๊ง-เศรษฐา-ป๋าเหนาะ'

ขณะนี้พรรคเพื่อไทย ได้จัดทำรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครบจำนวน 100 รายชื่อแล้ว โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และจะนำรายชื่อทั้งหมดส่งไปทำไพรมารีโหวต เมื่อเสร็จจากขั้นตอนทำไพรมารีโหวต ก็จะนำรายชื่อส่งกลับมาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง