หมอธีระ ยกผลศึกษาสหรัฐ เตือนการเกิดความดันโลหิตสูง หลังติดเชื้อโควิด-19

2 ต.ค.2566-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า Zhang V และคณะ จาก Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์ด้านโรคความดันโลหิตสูง เมื่อสิงหาคม 2023 โดยทำการศึกษากลุ่มที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 45,398 คน (ตั้งแต่มีนาคม 2020 ถึงสิงหาคม 2022) และกลุ่มที่เป็นไข้หวัดใหญ่จำนวน 13,864 คน (ตั้งแต่มกราคม 2018 ถึงสิงหาคม 2022) โดยทั้งสองกลุ่มประชากรนั้นไม่เคยมีประวัติโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน

จากการติดตามผลหลังจากติดเชื้อไป 6 เดือน พบว่า กลุ่มที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น มีถึง 20.6% ที่พบว่าเกิดโรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าเป็นความดันโลหิตสูงราว 11%

หากเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้ว พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 จนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงมากกว่าถึง 2.23 เท่า และกลุ่มติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงมากกว่ากลุ่มที่เป็นไข้หวัดใหญ่ถึง 1.52 เท่า ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ การติดเชื้อแต่ละครั้งย่อมมีความเสี่ยงที่จะป่วย ป่วยรุนแรง เสียชีวิต และเสี่ยงต่อภาวะ Long COVID หรือโรคเรื้อรัง ทั้งเบาหวาน ความดันสูง ตามมา

ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุดการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องระหว่างออกไปใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่เคยติดเชื้อมาก่อน ก็ควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ Transition period เช่นนี้ ยาวนานเป็นปีๆ อาศัยหลักวิชาการที่ถูกต้องเป็นเข็มทิศในการใช้ชีวิต ขันติ มีสติ ไม่ประมาท รู้เท่าทันสถานการณ์ ใส่ใจสุขภาพ คือคาถาปกป้องให้เรามีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต

อ้างอิง Incidence of New-Onset Hypertension Post–COVID-19: Comparison With Influenza. Hypertension. 21 August 2023.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก! 'ณัฐภาณุ นพคุณ' รองโฆษกบัวแก้ว เสียชีวิต

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตกใจ...และ ใจหายมากๆ ที่รองฯนิ้ง ณัฐภาณุ นพคุณ โฆษกศบค. ภาคภาษาอังกฤษ ที่

‘หมอยง’ ชี้โรคปอดบวมในเด็กที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เชื้ออุบัติใหม่

มีการระบาดและเพิ่มมากขึ้นของปอดอักเสบ โดยเฉพาะในเด็ก ไม่ใช่เฉพาะประเทศจีน ยังพบมากในเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อเมริกาในหลายรัฐ และแม้แต่ในประเทศไทย

'หมอยง' ชี้โควิด19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้หวัดใหญ่!

หมอยงชี้โควิด 19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้ไหวัดใหญ่ แต่เชื่อความรุนแรงอาจน้อยกว่า วัคซีนจึงจำเป็นเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเท่านั้น และควรให้ก่อนการระบาดใหญ่หรือก่อนเปิดเทอม

‘หมอธีระ’ ห่วงผู้ป่วยปอดอักเสบในไทย ปีนี้มากกว่าปี65 ถึง 30%

สถิติผู้ป่วยปอดอักเสบ (Pneumonia) ของไทย จากมกราคม ถึงตุลาคม 2023 พบว่า จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่รายงานสู่ระบบรายงาน 506 ของกระทรวงสาธารณสุข