ฮ่องกงพบสายพันธุ์XBB 3รายมาจากประเทศไทย

“หมอทวีศิลป์” แจงงบเสี่ยงภัยโควิดอยู่ระหว่างจัดสรร ยันได้เมื่อไหร่ สธ.จะเร่งกระจายไปโดยเร็ว “นพ.ธเรศ” ย้ำแม้โรคอยู่ช่วงขาลงการ์ดอย่าตก นักไวรัสวิทยาเผยสาธารณสุขฮ่องกงตรวจพบสายพันธุ์ XBB เป็นผู้เดินทางมาจากไทย 3 ราย!

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ต.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบุคลากร สธ.สอบถามถึงค่าเสี่ยงภัยการดำเนินงานช่วงโควิด-19 ว่าค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานภายใน สธ. วงเงินรวม 12,387.2933 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 แหล่ง คือ 1.งบเงินกู้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2565 จำนวน 11,516.2933 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณ โดยเป็นรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-มิ.ย.2565 ซึ่งให้เบิกจ่ายหลังจากที่ได้รับจัดสรรแล้วภายในเดือน ธ.ค.2565 และ 2.งบกลางฉุกเฉิน วงเงิน 871 ล้านบาท เพิ่งได้รับการจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 ซึ่งดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว สธ.จะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเร็วต่อไป

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กองโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วย ATK พร้อมรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 7 คัน ให้ประชาชนที่เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เมื่อวันที่ 13 ต.ค. มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 7,785 ราย พบผู้ติดเชื้อ 23 ราย คิดเป็น 0.3% โดยวันที่ 12 ต.ค. จุดคัดกรอง รร.ราชวินิต มัธยม ตรวจ 1,015 ราย พบผลบวก 2 ราย, วันที่ 13 ต.ค. จุดคัดกรอง รร.ราชวินิต มัธยม ตรวจ 3,371 ราย พบผลบวก 11 ราย และจุดคัดกรองกรมทางหลวง ตรวจ 3,399 ราย พบผลบวก 10 ราย

“แม้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงขาลง แต่ขอแนะนำแนวทางป้องกันโควิดให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต คงมาตรการป้องกันตนเองตามปกติ ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากเมื่อเข้าไปในสถานที่ผู้คนแออัด พื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท” นพ.ธเรศกล่าว

ขณะที่ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า หน่วยงานสาธารณสุขของฮ่องกงระบุว่า ตรวจพบไวรัส XBB ในประเทศ 29 คน โดย 24 คนตรวจพบตอนเดินทางมาถึง และ 5 คนตรวจพบหลังอยู่ในฮ่องกง 2 วัน ส่วนใหญ่พบจากผู้เดินทางมาจากสิงคโปร์ แต่ที่น่าสนใจคือ มี 3 คนเดินทางมาจากประเทศไทย อาจเป็นไปได้ว่า XBB ปะปนอยู่ในผู้ติดเชื้อโควิดในไทยแล้ว แต่อาจยังสุ่มตรวจไม่พบ หรืออาจเป็นไปได้ว่า 3 คนนั้นเดินทางมาจากที่อื่น และมาเปลี่ยนเครื่องที่ไทย ซึ่งอาจเป็นได้เช่นกัน ยังสรุปไม่ได้จากข้อมูลจากฮ่องกง

ทั้งนี้ สายพันธุ์ XBB นั้น มีต้นตระกูลมาจาก BA.2 เป็นลูกผสมระหว่างโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BA.2.75 ปัจจุบันทั่วโลกรายงานสายพันธุ์ XBB จำนวน 260 ราย, BJ.1 จำนวน 114 ราย และ BA.2.75 จำนวน 9,047 ราย โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค.2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าประเทศไทยรายงานพบเฉพาะสายพันธุ์ BA.2.75 จำนวน 18 ราย โดยยังไม่พบสายพันธุ์ BJ.1 และ XBB แต่อย่างใด

ขณะที่ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.จะประสานขอข้อมูลจากทางฮ่องกง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก่อน แต่เบื้องต้นการตรวจหาสายพันธุ์โควิด-19 เป็นหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการรายงานว่าตรวจพบสายพันธุ์ XBB ดังนั้นต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากฮ่องกงก่อน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง