รัฐบาลโชว์ผลงานแก้จน พุ่ง6.5แสนกว่าครัวเรือน

"ทิพานัน" โชว์ตัวเลข  "บิ๊กตู่" แก้จนแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ปี 65 กว่า 6.5 แสนครัวเรือน ยันรัฐบาลเดินหน้ามุ่งแก้จนทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม ลงลึกถึงต้นตอ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ควบคู่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 4 มกราคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนใจทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

โดยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ. เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้ข้อมูลคนจน 5 มิติจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนจนแบบชี้เป้า ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชนรายงานผลการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนในระดับพื้นที่ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ไปแล้วกว่า 653,524 ครัวเรือน ซึ่งเป็นคนจนใน 5 มิติ ได้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครบถ้วนแล้ว ถือเป็นความก้าวหน้าความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบและมีความเข้มข้น

นอกจากการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแล้ว ยังมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เป็นปัญหาสั่งสมมาช้านานอย่างจริงจัง การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” สัญจรในภูมิภาคต่างๆ  โดยจัดมาแล้ว 3 ครั้งในปีที่ผ่านมา คือครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ, ครั้งที่ 2 วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ที่ จ.ขอนแก่น, ครั้งที่ 3 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ที่ จ.เชียงใหม่ และเดินหน้าต่อในปีนี้จะจัดอีก 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 4 วันที่ 20-22 มกราคม 2566 ที่ จ.ชลบุรี และครั้งที่ 5 วันที่ 27-24 มกราคม  2566 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมกับ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์” ที่เริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 และลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31   มกราคม 2566 ผ่านทาง www.bot.or.th/debtfair

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมายังได้อนุมัติโครงการ “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วม “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีวิต และลงทุนประกอบอาชีพ ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรนกว่าเกณฑ์ปกติของธนาคารออมสิน วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องไปกู้หนี้นอกระบบ

   “จะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์มุ่งมั่นให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย จึงแก้ปัญหาแบบลงลึกถึงต้นตอ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนอกจากการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนแล้ว ยังหาแนวทางเพิ่มรายได้ เช่น แนวทาง Smart Farmer ให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อกระจายความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงภาพรวมของประเทศ  เพื่อให้ประชาชนพ้นความยากจน” น.ส.ทิพานันกล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่'ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำงานทำเนียบฯ ก่อนลาช่วงบ่ายไป รทสช.

'บิ๊กตู่' ใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าทำเนียบรัฐบาล ก่อนช่วงบ่ายลางานกเพื่อเข้าพรรค รทสช.นำถกคระกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

มนุษย์เงินเดือนรู้กันยัง กม.คุ้มครองแรงงานหนุนเวิร์คฟอร์มโฮมบังคับใช้ 18 เม.ย.นี้

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สนับสนุนการทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมเริ่มบังคับ 18 เม.ย.2566 เปิดทางนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงเวลาทำงานให้ชัดเจน พร้อมให้สิทธิลูกจ้างปฏิเสธการติดต่อสื่อสารหลังเวลางานได้

สมาชิก กบข.ต้องรู้ไว้กฎหมายแก้ไขฉบับที่ 8 มีผลบังคับใช้แล้ว!

รองโฆษกรัฐบาลเผย กฎหมายใหม่! พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2566 เพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมให้สมาชิก กบข.มีผลบังคับใช้แล้ว

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งทำไทยสู่เป้าสังคมคาร์บอนต่ำ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เดินหน้ามาตรการของรัฐบาล ปูทางประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตต่อเนื่องกว่า 3 แสนคัน