ตั้ง‘ศ.ดร.ชูกิจ’ผอ.สวทช. บอร์ดชี้วิสัยทัศน์โดดเด่น

บอร์ด กวทช.มีมติเสนอ “ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์” เป็น ผอ.สวทช. คนใหม่ ชี้มีวิสัยทัศน์โดดเด่น สามารถนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการขับเคลื่อน สวทช.

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กวทช. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา มีวาระสำคัญคือการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สวทช. เสนอให้ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น ผอ.สวทช. คนต่อไป เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ซึ่งจะครบวาระตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

รมว.อว.กล่าวว่า บอร์ด กวทช. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม ถี่ถ้วนรอบคอบทุกด้าน ทั้งในแง่ประวัติ คุณสมบัติ ความเหมาะสม รวมถึงเอกสารข้อมูลจากทุกแหล่ง อีกทั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ยังได้แจ้งถึงวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยและนักบริหารของ ศ.ดร.ชูกิจ โดยหลังจากนี้จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

"บอร์ด กวทช.เชื่อมั่นว่า ผอ.สวทช.คนต่อไป จะสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร พร้อมขับเคลื่อน สวทช. ให้เป็นกลไกสำคัญของ อว. ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบีซีจี ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา พนักงานและเจ้าหน้าที่ สวทช.ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) โดยขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้อำนวยการ สวทช. ในเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารองค์กร

อย่างไรก็ตาม ต่อมามีรายงานข่าวจาก สวทช.ว่า จดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าว ไม่ได้เป็นของพนักงานและลูกจ้าง สวทช. และรู้สึกไม่สบายใจ เพราะข้อเท็จจริงคือ พนักงานของ สวทช. ชื่นชมนโยบายและแนวทางการปฏิรูปประเทศทุกมิติของรัฐบาล โดย สวทช.เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลปีละกว่า 5,000 ล้านบาท พนักงานอยากให้ สวทช. มุ่งทํางานให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการปฏิรูป อว. ตามนโยบายรัฐบาล.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห้ามใช้‘สนามหลวง’ ‘ชัชชาติ’เปิดชุมนุม7พื้นที่/รับปชช.เบื่อรุนแรง!

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ 7 แห่ง ม็อบล้มเจ้าผิดหวัง ไร้สนามหลวง "ชัชชาติ" ทำม็อบสามนิ้วสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีก