ผวาสภาล่ม! นายกฯ ไฟเขียวใช้ทำเนียบจัดประชุมวิปรัฐบาล ถกกม.สำคัญเข้าสภา

27 ต.ค.2564 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. นั้น ตนได้ประสานไปยังผู้ใหญ่พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้การทำงานฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และด้วยสถานที่ที่มีความสะดวก รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ได้แจ้งวันที่ 8 พ.ย.จะให้มีการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ส่วนวันที่ 1 พ.ย.ยังคงใช้ที่รัฐสภา และวันนั้นตนจะได้แจ้งเป็นทางการอีกครั้ง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ และตนได้พูดคุยกับประธานวิปรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้หลังจากนี้จะใช้ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่ประชุมวิปรัฐบาลที่เดียว โดยนายกฯเห็นด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสมัยประชุมนี้มีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเข้าสู่การพิจารณาในสภาเป็นจำนวนมาก อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการพิจารณาร่างพ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558