ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ 'รัฐมนตรี-นายกฯ' ขวัญใจประชาชน 'เสี่ยหนู' เนื้อหอม

30 ธ.ค.2565 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง รัฐมนตรี นายกฯ ขวัญใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ รัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี ในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.2 ระบุนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าภูมิใจไทย เป็นนักการเมืองที่สุดเเห่งปีขวัญใจประชาชน เนื้อหอม ทำตามที่พูด ดาวรุ่งพุ่งเเรง จิตใจดี ไม่ด่างพร้อย ช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อย มีผลงานการบริหารจัดการวัคซีน ดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. ช่วยประชาชนปลอดภัยจากวิกฤตโควิด และฟื้นฟูธุรกิจ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว หลังเปิดประเทศ รองลงมาคือ ร้อยละ 65.2 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนักการเมืองที่สุดแห่งปี ขวัญใจประชาชนด้าน ความเป็นสุภาพบุรุษ มีความนิ่ง มีหลักการ มีผลงานประกันรายได้เกษตรกร และเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.6 ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองที่สุดเเห่งปีขวัญใจประชาชน เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงาน นำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.7 ระบุ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองที่สุดเเห่งปีขวัญใจประชาชน เรื่องความเป็นพี่ใหญ่ที่ประนีประนอม  มีผลงาน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการน้ำ แก้ภัยแล้ง และความมั่นคงชาติ และร้อยละ 60.0 ระบุ คนอื่น ๆ เข้าถึงง่าย ผู้ให้ความหวัง กล้าคิดกล้าทำ มีอุดมการณ์ มีหลักการ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ชายร้อยละ 68.9 มากกว่า หญิงเล็กน้อยคือร้อยละ 65.7 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าภูมิใจไทย เป็นนักการเมืองที่สุดเเห่งปีขวัญใจประชาชน เนื้อหอม ทำตามที่พูด ดาวรุ่งพุ่งเเรง จิตใจดี ไม่ด่างพร้อย ช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อย มีผลงานการบริหารจัดการวัคซีน ดูแลบุคลากรการแพทย์ อสม. ช่วยประชาชนปลอดภัยจากวิกฤตโควิด และฟื้นฟูธุรกิจ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว หลังเปิดประเทศ ในขณะที่ ชายร้อยละ 60.0 น้อยกว่าหญิงคือ หญิงร้อยละ 68.5 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนักการเมืองที่สุดแห่งปี ขวัญใจประชาชนด้าน ความเป็นสุภาพบุรุษ มีความนิ่ง มีหลักการ มีผลงานประกันรายได้เกษตรกร และเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

เช่นเดียวกัน หญิงร้อยละ 63.7 มากกว่า ชาย คือ ร้อยละ 56.7 ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองที่สุดเเห่งปีขวัญใจประชาชน เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงาน นำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ หญิงร้อยละ 62.7 มากกว่า ชาย คือ ชายร้อยละ 56.1 ระบุ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นนักการเมืองที่สุดเเห่งปีขวัญใจประชาชน เรื่องความเป็นพี่ใหญ่ที่ประนีประนอม  มีผลงาน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการน้ำ แก้ภัยแล้ง และความมั่นคงชาติ นอกจากนี้ หญิงร้อยละ 61.4 และชายร้อยละ 58.3 ระบุคนอื่น ๆ ที่เข้าถึงง่าย ผู้ให้ความหวัง กล้าคิดกล้าทำ มีอุดมการณ์ มีหลักการ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็น ความแตกต่างในความนิยมระหว่างชายกับหญิงที่มีต่อรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในฐานะคนทำงานขวัญใจประชาชนตลอดช่วงเวลาปีที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ขวัญใจประชาชนจากหญิงมากกว่าชายในมิติของความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานนำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขวัญใจประชาชนในมิติของสุภาพบุรุษ ความนิ่ง เจ้าหลักการ มีผลงานประกันรายได้เกษตรกร

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ในขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ รองนายกรัฐมนตรี ได้ขวัญใจประชาชนในด้านความเป็นพี่ใหญ่ที่ประนีประนอม แก้หนี้นอกระบบ แก้ค้ามนุษย์ แก้ภัยแล้งและความมั่นคงชาติ จากฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชาย อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นขวัญใจประชาชนจากทั้งชายและหญิงเป็นส่วนใหญ่แทบไม่แตกต่างกันที่เนื้อหอม ทำตามที่พูด ดาวรุ่งพุ่งแรง จิตใจดี ไม่ด่างพร้อย ช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อย มีผลงานจัดการวัคซีน ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ อสม. ช่วยประชาชนปลอดภัยจากวิกฤตโควิดและฟื้นฟูธุรกิจ เศรษฐกิจท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ ตามลำดับ

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ถกบอร์ดบีโอไอ อนุมัติลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

‘พท.’ ปลื้มโพลหนุนทั้งคนทั้งพรรค มั่นใจสู่เป้าหมายแลนด์สไลด์

พท.ขอบคุณโพลสะท้อนเป็นพรรคความหวังที่จะช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ที่สะสมมานานนับ 8 ปี  และมีความหวังกับผู้นำของพรรค

'บิ๊กตู่' เปิดใจก่อนยุบสภา ของขวัญวันเกิดขอคนไทยไม่แตกแยก

'บิ๊กตู่' ลั่นทุกนโยบายรัฐบาลนี้ผลงานพรรคร่วม ยันที่ผ่านมาทำหน้าที่ดีที่สุด ได้กลับมาหรือไม่ขึ้นกับปชช. เมินวงข้าว 'ลุงป้อม-อนุทิน' จับมือตั้ง รบ. ขอคนไทยไม่แตกแยกเป็นของขวัญวันเกิด

‘ก็คอยสิจ๊ะ’ นายกฯ บอกให้รอประกาศราชกิจจาฯ ‘ยุบสภา’

นายกฯ บอกสื่อ ‘ก็คอยสิจ๊ะ’ หลังถูกถามประกาศราชกิจจาฯยุบสภา กำชับในที่ประชุม นบข. ระมัดระวังการใช้งบฯช่วงรัฐบาลรักษาการ คาดหวังการเลือกตั้งตามไทม์ไลน์

นายกฯ ปลื้ม 'ภูเก็ต-อีสาน' ติดอันดับ 50 สถานที่ยอดเยี่ยมโลก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม