เช็กเลย 'นิด้าโพล' เปิดผลสำรวจชัดคนโคราชเลือกพรรคไหน

5 ก.พ. 2566 – ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนโคราชเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมา กระจาย ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบุคคลและพรรคการเมืองที่คนโคราชจะสนับสนุนในวันนี้ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนโคราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.80 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคที่ผ่านมาสามารถทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาประเทศได้ และชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูล
ชินวัตร

อันดับ 2 ร้อยละ 12.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดและวิธีการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 11.73 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 4 ร้อยละ 9.27 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 5.67 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 7 ร้อยละ 3.47 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 8 ร้อยละ 2.67 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า สามารถทำงานร่วมกับ

ทุกพรรคการเมืองได้ อันดับ 9 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนโคราชเหมือนกัน อันดับ 10 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และเป็นคนพูดจริงทำจริง อันดับ 11 ร้อยละ 1.33 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 12 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และร้อยละ 3.33 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายเศรษฐา ทวีสิน นายสุชาติ ภิญโญ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับพรรคการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 48.40 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 13.80 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 8.53 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 7.07 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.73 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 4.13 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.20 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.93 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.47 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์อันดับ 10 ร้อยละ 2.27 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.47 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเศรษฐกิจไทย

ด้านพรรคการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 47.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 14.00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 8.67 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 5 ร้อยละ 4.14 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.33 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.93 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.73 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 11 ร้อยละ 1.13 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา และร้อยละ 1.27 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเศรษฐกิจใหม่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แห่รอบเมืองฉลองดับเบิลแชมป์ 'วอลเลย์ไทยลีก' ถวายถ้วย 'ย่าโม'

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานที่ปรึกษาสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา เป็นประธานในการทำกิจกรรมและมอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน

โพลเผยคนไทยหนุนศึกษาวิจัยรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ!

คนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการวิจัยเรื่องภัยพิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือให้ดี มองเรื่องอากาศเป็นเรื่องด่วนที่สุด ส่วนเรื่องสึนามิรั้งบ๊วย!

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ 'ศึกเลือกตั้ง 2566' ชี้ 'อุ๊งอิ๊ง' เต็งหนึ่งคนเลือกนั่งนายก ขณะที่ พิธา - บิ๊กตู่ เบียดสูสี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

แชร์สนั่น! 'ลุงสามเสน' ชายไร้บ้านเลี้ยงแมวจร เดินทางไกลไปขายของงานย่าโม

เพจเฟซบุ๊ก "ถนนมิตรภาพ-รถติดบอกด้วย" ระบุว่า สมาชิกเพจแจ้งข่าวมาบอกว่ามีลุงสามเสนขับพ่วงข้างพร้อมลูกๆของเขา(น้องแมว) จะเดินทางไปโคราช ไปขายของงานย่าโม ฝากให้ผู้ร่วมใช้เส้นทาง

'เทวัญ' นำทีม ชาติพัฒนากล้า สู้ศึกเลือกตั้งโคราช ยันสู้เต็มที่ทุกเขต

แกนนำและแม่บ้านชาติพัฒนากล้าชี้เมืองย่าโมขาดผู้นำ ขาดสิ่งดีหลายอย่าง ขาดการประสานงาน ขาดความต่อเนื่องทางการเมือง ยันเขต 1 ช้างชนช้างหรือเปล่า ไม่ทราบ แต่การแข่งขันมีทุกเขต สู้เต็มที่ ด้าน”ชาติไทยพัฒนา”ได้จังหวะโวสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่โดดเด่น โดนใจพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ไกลตัว แต่ใกล้ตัว ส่งผลกระทบโดยตรง