ทส. จับมือจังหวัดเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่งานเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 10 ส.ค. ถึง 31 ธ.ค. 65

ทส.จับมือจังหวัดเชียงใหม่ จัดยิ่งใหญ่ “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565” ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชวนคนไทยสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 10 ส.ค. ถึง 31 ธ.ค.65

วันนี้ (1 ส.ค. 65)  เวลา 10.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดให้มีการแถลงข่าว “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565” ขึ้น โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวร่วมกับนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้รวมทั้งหมด 44 โครงการทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน และร่วมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยเลือกสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทรงให้ความสำคัญ เพราะนอกจากเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนามแล้ว ยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงปี 2539-2549 พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 9 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ฯ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายจงคล้าย กล่าว

นายจงคล้าย กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้น ถือว่ามีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมที่หนึ่ง การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่สอง การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่สาม กิจกรรมเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ด้วยการพัฒนาเส้นทางวงศ์ปาล์ม ขิงข่า เฟิน และพื้นที่เชื่อมต่อระยะทาง 1.3 กิโลเมตร รวมถึงจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ในเส้นทางเดินตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และกิจกรรมที่สี่ การลงนามถวายพระพร ในรูปแบบ Onsite และ Online ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 

“และในที่ 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเปิดงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้ามาร่วมงานฯ ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565” นายจงคล้าย กล่าว

ด้าน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นมหามงคลยิ่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถือเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านพิธีการ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลฯ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเข้ามาชมและมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสนใจที่เดินทางมาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ และมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

“ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด้งเข้ากรุแล้ว! ปลัดอำเภอ​เมืองเชียงใหม่ โดนจับคาโต๊ะรับเงินแลกใบอนุญาตซื้อปืน

ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. สนธิกำลังเข้าจับกุมตัวนายสรพงศ์ เตละวานิช ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่

รมว.ทส.“วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปีนี้ ผมได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry

ถอดโมเดล 10 จังหวัด สู้ภัยโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยแตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสู้ภัยโลกร้อนและบรรเทาความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมี 10 จังหวัดนำร่อง