รัฐสภา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี "รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30" ณ กรุงเทพมหานคร

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่คณะทูตานุทูตในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 โดยมี ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เอกอัครราชทูตจาก 7ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เม็กซิโก สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐเปรู พร้อมด้วย คณะทูตานุทูต ประเทศผู้สังเกตการณ์ องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 20 ประเทศสมาชิก 1 ประเทศผู้สังเกตการณ์ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจน นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการเมืองและความมั่นคงในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 30 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านพิธีการ การอำนวยความสะดวก และงานเลี้ยง นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศการประชุม นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสมาชิกรัฐสภาสตรี คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวแก่คณะทูตานุทูตในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ในนามของรัฐสภาไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับเรา รัฐสภาไทยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ต.ค. 65 ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยหัวข้อหลัก อาทิ บทบาทการทูตเชิงรัฐสภาในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค การส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม รวมทั้งบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ซึ่งในการพิจารณาหัวข้อเหล่านี้ เราต้องตระหนักว่าโควิด-19 ยังอยู่กับเรา แม้ว่าหลายประเทศได้ลดระดับสถานะของโควิด-19 โดยรักษาให้เป็นเชื้อโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ แต่ก็ยังคงต้องจัดเป็นโรคติดต่อภายใต้การเฝ้าระวังในปัจจุบัน การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 นี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศสมาชิกที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับโรคโควิด-19 และยังรวมถึงโรคติดต่ออื่น ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต โดยในครั้งนี้ บทบาทการทูตเชิงรัฐสภาจะช่วยให้เราสามารถก้าวเข้าสู่ยุคหลังโควิด-19 ในขณะเดียวกันก็พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่เราทราบกันดีว่าโรคโควิด-19 และความขัดแย้งทางการเมืองทางภูมิศาสตร์กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่งผลเสียต่อหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ตนยังคงเชื่อว่า เราจะไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวดังกล่าวมาขวางทางของเรา และความพยายามร่วมกันผ่านการทูตเชิงรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดและวิสัยทัศน์ระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราได้

สำหรับในวันนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายสรุป เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 30 ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้คณะทูตานุทูต ประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศ ได้รับข้อมูลเป็นอย่างดี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จำเป็น โดยเราได้พยายามอย่างยิ่งในการเตรียมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นวาระสุดท้ายของรัฐสภาผู้เป็นเจ้าภาพ เราจึงหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดผลดี มีคุณค่า และน่าจดจำที่สุด และขออวยพรให้ผู้แทนทุกท่านได้พักผ่อนอย่างมีความสุขในระหว่างปฏิบัติภารกิจในประเทศไทย และขอขอบคุณจากนั้น เป็นการบรรยายสรุป โดย น.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งามไส้! ทั่นผู้ทรงเกียรติหายหัวทำสภาล่มประเดิมเดือนส่งท้ายปี

ปวดตับ! สภาล่มอีกแล้ว กม.ไม่ผ่านสักมาตราร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค้างเติ่งต่อ

ท้องถิ่นสายส้ม บุกสภาฯหนุนแก้รธน. 'กระจายอำนาจ' ไอเดียคณะก้าวหน้า

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก ส.ส.พรรคก้าวไกล นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายคำพอง เทพาคำ

‘ปธ.ชวน’ ชี้หากประชุมร่วม 29-30 พ.ย.ทำดี ปลายเดือนธ.ค. ‘ส.ส.’ได้ลงพื้นที่แน่

ชวน เผยจะมีการหารือถึงเรื่องการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งยังไม่แน่ว่าวาระการประชุมร่วมวันที่ 29-30 พ.ย. จะจบหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาจบปลายเดือนเราก็ไม่ต้องประชุม