‘จุติ’ รมว.พม. เปิดงาน Street Art คลองเปรมประชากร ขณะที่ พอช.พัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองแล้ว 10 ชุมชน

นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พม.  (นั่งกลาง) เปิดงานศิลปะเด็กที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1  ริมคลองเปรมประชากร  เขตจตุจักร

คลองเปรมประชากร /  นายจุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม. เปิดงานศิลปะเด็กและเยาวชน ‘Street  Art  by  Sand’     ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1  ริมคลองเปรมประชากร  เขตจตุจักร   โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200  คน   ส่วนความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัย ‘บ้านมั่นคง’ ชุมชนริมคลองเปรมฯ  สร้างบ้านใหม่เสร็จแล้ว 844 หลังใน 10 ชุมชน  ส่วนคลองลาดพร้าวสร้างบ้านแล้ว 3,553 หลังใน 35 ชุมชน  ทำให้ชาวริมคลองมีที่อยู่อาศัยใหม่ที่มั่นคง  มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

รมว.พม.เปิดงาน ‘Street  Art  by  Sand’ 

วันนี้ (4 พฤษภาคม)  ระหว่างเวลา  15.00-18.00  น. มีการกิจกรรม ‘Street  Art  by  Sand’ ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1  ริมคลองเปรมประชากร  ตรงข้ามวัดเสมียนนารี  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  จัดโดยชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากร  โดยมีนายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม  มีผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง  พม. และนายกฤษดา  สมประสงค์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ ร่วมงาน

นายจุติ  รมว.พม.

การจัดงานครั้งนี้   มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น  การวาดภาพบนพื้นทราย  การแสดงดนตรี    โดยอาจารย์ชลิต  นาคพะวัน  ศิลปินแนว  ‘Street  Art  by  Sand’ เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการวาดภาพและระบายสีบนพื้นทราย  มีเด็ก เยาวชน  จากชุมชนริมคลองเปรมประชากร  และเยาวชนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน   กระทรวง พม.  เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นายจุติ   ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  กล่าวว่า   โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรเริ่มต้นก่อนที่ตนจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรี  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชน  และนายกรัฐมนตรีก็น้อมรับพระราชประสงค์ของพระองค์ที่อยากให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  จากเดิมเป็นชุมชนบุกรุกผิดกฎหมายก็อยู่กันอย่างถูกต้อง  มีทะเบียนบ้าน  โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่อยากให้ทุกคนมีความสุข

รมว.พม. กล่าวด้วยว่า  การจัดงานในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะเป็นวันฉัตรมงคล  จึงอยากจัดงานเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ท่านมีเมตตากับคนไทยมาก  ทำให้คนไทยมีความสุข  เช่น  ชาวชุมชนริมคลองเปรมประชากรที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ที่อีกแล้วตลอดชีวิต  

“วันนี้ผมได้มากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี  เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่วัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมประจำชุมชนรอบๆ นี้  เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ  เช่น  พัฒนาจิตใจลูกหลาน  สร้างอาชีพ  สร้างโอกาส  ซึ่งชุมชนเล็กๆ แห่งนี้มีความสวยงาม  มีสะพานสวยๆ  สามารถพัฒนาเป็นจุดขายของชุมชน  เป็นจุดเช็คอิน  มีร้านก๋วยเตี๋ยว  ร้านกาแฟ  ร้านไอศกรีม   ร้านค้า  สร้างอาชีพให้ชาวชุมชนได้”  รมว.พม. กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ชุมชนประชาร่วมใจ 1  มี 283 หลังคาเรือน  เป็นชุมชนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร  ซึ่งในอดีตชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในที่ดินราชพัสดุริมคลอง  บางส่วนปลูกสร้างบ้านรุกล้ำลงไปในคลอง  ทำให้กีดขวางการระบายน้ำในคลอง  ลำคลองคับแคบ  ตื้นเขิน   เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  โดยมีชุมชนจำนวน  38 ชุมชน  บ้านเรือนประมาณ   6,386  หลัง  ปลูกสร้างอยู่ริมคลองเปรมประชากรทั้งในเขตกรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี  ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

ความคืบหน้า บ้านมั่นคงคลองเปรม-คลองลาดพร้าว’ 

ในปี 2562  รัฐบาลมีแผนพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรต่อจากคลองลาดพร้าว  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร  และกรมโยธาธิการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเพื่อให้การระบายน้ำในคลองเปรมประชากรมีประสิทธิภาพ  ซึ่งต้องมีการรื้อย้ายบ้านเรือนหรือขยับบ้านเรือนให้พ้นแนวก่อสร้างเขื่อนฯ 

สภาพบ้านเรือนที่ปลูกสร้างรุกล้ำคลองเปรมประชากร  ทำให้การระบายน้ำในคลองไม่มีประสิทธิภาพ

ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   รัฐบาลมอบหมายให้จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ต้องรื้อย้ายบ้านเรือน  โดย พอช.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามแนวทาง บ้านมั่นคง’  เพื่อให้ชาวชุมชนอาศัยอยู่ในที่เดิมได้  ไม่ถูกไล่รื้อ  โดยขยับบ้านให้พ้นแนวคลองและแนวก่อสร้างเขื่อน ฯ เพื่อสร้างบ้านใหม่  โดยกรมธนารักษ์ที่ดูแลที่ดินราชพัสดุริมคลองให้ชาวบ้านเช่าที่ดินในอัตราผ่อนปรน  เปลี่ยนจากชุมชน ‘บุกรุก’  เป็นอยู่อาศัยโดยถูกกฎหมาย  รวมทั้งหมด 38 ชุมชน  ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี  รวม  6,386  ครัวเรือน 

นายกฯ  เป็นประธานพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ในเดือนมกราคม 2563

เริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2563  โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านหลังแรกที่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจุตจักร   โดย พอช. สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา  สนับสนุนงบพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนกลาง  อุดหนุนการสร้างบ้าน  และสินเชื่อไม่เกิน 360,000 บาทต่อครัวเรือน  ดอกเบี้ยต่ำ  ระยะเวลาชำระคืน 20 ปี

ปัจจุบัน พอช.ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่  10 ชุมชน  จำนวน  1,159 ครัวเรือน  ก่อสร้างบ้านเสร็จและชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยแล้ว 844 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลือกำลังดำเนินการ

สภาพบ้านเรือนและชุมชนใหม่  เปลี่ยนจากชุมชนแออัดเป็นบ้านเรือนสวยงาม  มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ส่วนคลองลาดพร้าว เป็นคลองแรกที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   เริ่มในปี 2559   โดยกรุงเทพมหานครรับผิดชอบก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำคอนกรีต  ระยะทาง 2 ฝั่งคลอง  ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร  (จากเขตวังทองหลางถึงสายไหม) และ พอช. ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าว  รวม 50 ชุมชน  จำนวน 7,069 ครัวเรือน 

ปัจจุบันก่อสร้างบ้านเสร็จ  จำนวน 3,553  ครัวเรือน ใน 35 ชุมชนในพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว 7 เขต  คือ  วังทองหลาง  ห้วยขวาง  จตุจักร  บางเขน  หลักสี่  ดอนเมือง  และสายไหม

อย่างไรก็ตาม  นอกจากการสร้างบ้านใหม่ดังกล่าวแล้ว  พอช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กระทรวง พม.  สำนักงานเขตในพื้นที่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  กลุ่มเปราะบาง  เด็ก  คนชรา  ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ปลูกต้นไม้  ปลูกผักสวนครัวริมคลอง   ทำให้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

บ้านใหม่ในคลองลาดพร้าวย่านสายไหม

*****

เรื่องและภาพ  :  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รณรงค์ ‘วันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566’ เข้มข้น...“เสียงจากคนจน” สู่นโยบาย ‘ที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง’

พอช. / งานรณรงค์ ‘วันที่อยู่อาศัยโลกปี 2566’ เวทีขับเคลื่อนนโยบาย ‘ที่อยู่อาศัยเช่าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง’ เข้มข้น คนจนเสนอปัญหาห้องเช่าราคาแพงเกินรายได้

‘วราวุธ’ รมว.พม. มอบนโยบายบริหารกระทรวง ‘ตามรอยในหลวง ร.9’ เสนอไอเดียนำตึกร้างทำที่พักคนทำงานรุ่นใหม่-ศูนย์บริบาลผู้สูงวัยชุมชน

กระทรวง พม. / นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คนใหม่ มอบนโยบายการบริหารกระทรวงให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ

‘ศานนท์’ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมงาน-รับมอบข้อเสนอจากภาคประชาชน เวที ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ การแก้ปัญหาชุมชนในที่ดินสาธารณะ-ริมคลอง

พอช. / เครือข่ายสลัม 4 ภาค- พอช.-ชาวชุมชน ร่วมจัดเวที “การแก้ไขปัญหาชุมชนในที่ดินสาธารณะ ริมคลองย่อยและคลองสาขาต่างๆ” เนื่องในช่วงรณรงค์

เสียงจากคนคลองเตย ‘เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ “26 ชุมชนขอแบ่งปันที่ดิน-สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อลูกหลาน”

วัดสะพาน / ชาวคลองเตยจัดเวทีหารือ ‘การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดคลองเตย’ เนื่องในโอกาสการรณรงค์แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนในช่วง ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’

ประเดิมเวทีวิชาการ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ จัดเสวนา ‘การแก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.’ แผน 5 ปี 27,000 ครัวเรือน

พอช. / การจัดงานรณรงค์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ‘World Habitat Day 2023’ ของภาคีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในประเทศไทยปีนี้ ประเดิมเวทีวิชาการวันแรกที่ พอช.

คนจนรวมพลังจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ รณรงค์แก้ปัญหาทั่วประเทศ ‘ชุมชนในที่ดิน รฟท.-ท่าเรือคลองเตย-ห้องเช่าราคาถูก-ชุมชนริมคลอง-ชายฝั่งทะเล’

พอช. / คนจนรวมพลังจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ รณรงค์แก้ปัญหาทั่วประเทศ ทั้งชุมชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น ชุมชนในที่ดิน รฟท. ชุมชนคลองเตยที่ดินการท่าเรือฯ