ป้ายกำกับ :

รัฐบาลญี่ปุ่น

คลังแจงรายละเอียดกู้เงินญี่ปุ่น 50,000 ล้านเยน

การกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

เพิ่มเพื่อน