ป้ายกำกับ :

อรรถพล สังขวาสี

สกศ.ดันธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติแจ้งเกิดเชื่อมโยงทั้งระบบตั้งแต่อนุบาล-มหา'ลัย

สกศ. เร่งสร้างธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ หวังเป็นหน่วยงานกลาง เหมือนธนาคารแห่งประเทศไทย สร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถเชื่อมโยงการศึกษาได้ทั้งในและนอกระบบ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ อุดมศึกษา  หวังการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นได้จริง

เพิ่มเพื่อน