ชวนคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 2566

13 พ.ค.2566 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ร่วมกันขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง พิจารณาเลือกคนดีที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้แทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร และบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายอนุชาย้ำถึงการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดรูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนออกไปใช้สิทธิเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนทำให้ผิดกฎหมาย หรือบัตรเสีย และทำให้ผู้สมัคร ส.ส. และพรรคการเมืองที่ประชาชนตั้งใจมาใช้สิทธิลงคะแนนให้เข้าไปเป็นผู้แทนของตนเองในสภาฯ ต้องเสียคะแนนไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 2566 ถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. 2566 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 147 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ 1) สำหรับเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (บัตรสีม่วง) เลือกคนที่รัก และ 2) ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (บัตรสีเขียว) เลือกพรรคที่ชอบ ทั้งนี้ การทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงบนบัตรเลือกตั้ง ข้อพิจารณาว่าแบบไหนที่เป็นบัตรดีและแบบไหนเป็นบัตรเสีย คือ เครื่องหมายกากบาท (x) ที่ทำให้เป็น “บัตรดี” ต้องดูออกว่าเป็นเครื่องหมายกากบาท (x) และกาเครื่องหมายเดียวในบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามใส่ข้อความหรือเครื่องหมายแบบอื่น หากทำเครื่องหมายที่ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือเขียนข้อความใด ๆ ลงไปในบัตรเลือกตั้ง ถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น อย่าลืมศึกษารายละเอียดก่อนออกไปใช้สิทธิเพื่อให้การลงคะแนนเลือก ส.ส. ที่รัก และเลือกพรรคที่ชอบตรงตามที่ตนเองตั้งใจไว้

“รัฐบาลมีความห่วงใยการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จึงกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจต่อประชาชนในด้านการเดินทาง พร้อมขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง มีสติ อย่าประมาท โดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างขับขี่ยานพาหนะ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19” นายอนุชากล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand และแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกรัฐบาล แจงมติครม.ออกกฎรักษาความลับทางราชการ-การให้ข่าวสื่อ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครม. และการให้ข่าวสาร

เช็กชื่อ! ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และขรก.ประจำ 'ไพโรจน์ โชติกเสถียร' นั่งปลัดแรงงาน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

ครม. อนุมัติงบกลาง 2,310 ล้าน ค่าอาหารกลางวัน-นม ให้แก่โรงเรียน อปท. และเทศบาล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลางฯ ปี 2566)

ครม. เคาะลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย มีผลทันทีถึงธันวาคม 66

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า หลังจากในการประชุมครม.ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 13 ก.ย. มีการหารือเรื่องการลดค่าไฟลดลงเหลือ 4.10 บาทต่อหน่วย แต่นายกรัฐมนตรี ได้กำชับ นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน

อึ้ง! ‘โฆษกรัฐบาล’ ตอบ ‘สมชัย’ เงินเดือน 2 งวด ปัญหาเคลียร์จ่ายเจ้าหนี้ ขรก.ต้องทำเอง

สมชัย ชี้หากรัฐบาลมี นโยบายจ่ายเงินเดือนละสองครั้ง  รัฐบาลควรช่วยเจรจากับบรรดาเจ้าหนี้ แบ่งการชำระเป็นสองงวดด้วย

นายกฯ ห่วงน้ำท่วมใหญ่ในลิเบีย สั่งการให้ความช่วยเหลือทุกด้าน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการเพิ่มเติม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยประเทศลิเบียโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมส่งสารแสดงความเสียใจ